HAKI digitaliserar Arbetsmiljöarbetet

HAKI har höga krav på sitt arbetsmiljöarbete och ville på effektivt sätt säkerställa att eventuella Tillbud eller Olyckor rapporterades lika inom alla siter. Man valde det digitala systemet KONTROLLERAT för rapportering i Sverige, Danmark, Norge och England.

Anders Fransson som är kvalitetsansvarig kan nu snabbt få en överblick och hantera händelser inom en site eller alla siter. HAKI började i Sverige och har sedan i steg tagit det vidare till de andra länderna.

KONTROLLERAT är översatt till Danska, Norska och Engelska för rapportering av Tillbud och Olycka. Nästa steg är att anpassa skyddsronderna till HAKI där målet är samma arbetssätt och hantering inom alla länderna.

HAKI Hållbarhetsredovisning

Med målet att skapa en robust säkerhetskultur inom hela företaget startades en särskild grupp med representanter från alla delar av verksamheten. Genom regelbundna möten ser gruppen över olika frågor kopplade till både arbetsmiljö och SHEQ (Safety, Health, Environment, Quality) för att diskutera lösningar och utbyta erfarenheter som kan leda till att lösningsmodeller delas inom företaget. Som stöd för gruppens arbete finns numera ett företagsgemensamt digitalt verktyg – KONTROLLERAT – som ska underlätta uppföljningen av arbetsplatsolyckor och incidenter och informationsdelning mellan kontoren.

Vi är mycket stolta över att HAKI valde KONTROLLERAT och vi ser fram mot att hjälpa till med ett effektivt och hållbart Arbetsmiljöarbete.


Fler nyheter

Ikon Arbetsmiljö

Logga KONTROLLERAT röd Arbetsmiljö


Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon brandskydd

Logga KONTROLLERAT röd Brandskydd


Att ha koll på lagar, avtal, egenkontroller, brister och uppföljningar kan lätt kännas övermäktigt. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon byggnad

Logga KONTROLLERAT röd Byggnad


Har ni också en mångårig medarbetare som har koll på allt, men bara i sitt eget huvud? Med KONTROLLERAT får alla som behöver det enkel tillgång till värdefull information om er byggnad. Läs mer >


Ikon säkerhet

Logga KONTROLLERAT röd Säkerhet


När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier. Läs mer >