Undersökning av arbetsmiljö

Effektivt förebyggande arbete är nyckeln till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Genom att genomföra regelbundna undersökningar av arbetsmiljön kan potentiella risker identifieras och åtgärdas i ett tidigt skede, vilket skapar en tryggare och mer produktiv arbetsplats för alla.

Hur gör man en undersökning av arbetsmiljö?

För att underlätta arbetet med undersökning och bedömning av arbetsmiljön, kan checklistor och bedömningsmallar vara till stor hjälp. Genom att använda sådana verktyg kan du och din verksamhet aktivt påverka och minska antalet farliga situationer, incidenter och olyckor. Denna åtgärd kan också bidra till att minska risken för hög sjukfrånvaro.

Bakgrund kontrollerat i mobil

En tjänst för olika branscher

Vår tjänst är anpassningsbar för olika branscher, såsom kontor, tillverkning, restaurangkök, skola, hemtjänst, vård & omsorg, motorbransch med mera. Med vår användarvänliga app blir undersökning av arbetsmiljö en smidig process, som gynnar såväl företagsledningen och de anställda. Genom att digitalisera och automatisera denna uppgift kan företag främja säkerhet, hälsa och produktivitet på arbetsplatsen samtidigt som de uppfyller alla lagliga krav. Kontakta oss och boka en kostnadsfri demo redan idag!

Kontinuerlig uppföljning och åtgärder

Att undersöka arbetsmiljön är en kontinuerlig process som kräver regelbunden uppföljning och åtgärder. Det innebär att utvärdera resultat, identifiera områden som behöver förbättras och genomföra åtgärder för att minimera risker och främja en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Förenkla undersökningen med KONTROLLERAT

I modulen arbetsmiljö erbjuder KONTROLLERAT en central plats där man kan samla allt från policys och rutiner till föreskrifter och kontroller. Genom denna tydliga översikt kan du enkelt få tillgång till den information du behöver för stunden och smidigt komma igång med uppgifter som skyddsrond, riskbedömning eller tillbudsrapportering. Utför undersökningen direkt i din mobil och spara tid och onödigt arbete.

Förbipasserande personer i byggnad

"HAKI finns i Danmark, Norge och England och vi behövde ett digitalt system för ett gemensamt arbetsmiljöarbete. Vi började i Sverige och har sedan i steg tagit det vidare till de andra länderna. Med KONTROLLERAT kan vi nu få en snabb överblick och hantera händelser inom en site eller alla siter"

Anders Fransson, HAKI

”Användarvänligheten, lättfångad lägesbild samt dokumentarkivet”

Anders Johansson, Markaryds Kommun

"Jag har känt mig väldigt trygg med KONTROLLERAT och hur de hjälpt oss med att realisera systemet. Att vi nu på ett enkelt sätt kan utföra våra brandskyddskontroller och få en snabb överblick känns mycket tryggt"

Anton Ramming, ELITE Växjö

”Genom att använda oss av KONTROLLERAT så har vill full kontroll på vårt SBA arbete i våra fastigheter. Vi sköter också våra skyddsronder i modulen Arbetsmiljö och har full koll på dessa. Enkelt att plocka ut och skicka rapporter till myndigheter och fackliga organisationer”

Benni Karlsson, Hörbybostäder

”Kontrollerat underlättar det löpande arbetsmiljöarbetet avsevärt genom påminnelser, checklistor och incident- och tillbudsrapportering. Att kunna genomföra kontroller och automatgenerera dokumentationen från ronder gör arbetet betydligt smidigare”

Calle Lindquist, Swedish Stirling

”Verksamheterna, leverantörer och egen personal rapporterar kontroller i samma system. Alla hittar lätt bland dokumenten och enkelheten att utföra kontrollerna gör stor skillnad. Modulen Byggnad med alla kontroller och tillhörande dokumentation är under uppbyggnad Supporten håller hög klass och vi är väldigt nöjda med KONTROLLERAT”

Henrik Andersson, Hässlehem

”KONTROLLERAT är oerhört värdefullt för att få översikt över SBA-arbetet. Den tydliga och lättförståeliga designen samt mobiliteten som kommer med ett webbaserat system har underlättat enormt för oss att nå ut i verksamheterna. Supporten är alltid väldigt tillgängliga och hjälpsamma när vi har frågor så vi är jättenöjda med vårt samarbete.”

Jonas Nilsson, Karlshamns Kommun

”Som Brandskyddsansvarig på K-fastigheter är det förnämligt med överblicken på alla fastigheter samt en samlad dokumentation, allt på ett ställe. Vi har även utökat med vårt arbetsmiljöarbete. Vi är mycket nöjda med KONTROLLERAT som hjälper oss att bedriva systematiskt brandskydd- och arbetsmiljöarbete”.

Peter Grankvist, K-Fastigheter

”För vår del ligger de stora vinsterna i att vi har SBA, Säkerhet och Arbetsmiljö samlade på ett ställe där vi arbetar systematiskt. Möjligheten att följa avvikelser och åtgärder på ett ställe där alla involverade ser samma bild (kontroll) samt att alla jobbar samtidigt med samma material”

Tomas Wijk, Östra Göinge Kommun

”KONTROLLERAT har för oss inneburit att vi kunnat effektivisera våra skydds- och brandronder och samtidigt minimerat tiden vi behöver lägga på extra administration kring det. Vi är väldigt nöjda med hur det har underlättat vårt arbete.”

Zandra Wallin, Konecranes Lift Trucks

Ikon Arbetsmiljö

Logga KONTROLLERAT röd Arbetsmiljö


Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon brandskydd

Logga KONTROLLERAT röd Brandskydd


Att ha koll på lagar, avtal, egenkontroller, brister och uppföljningar kan lätt kännas övermäktigt. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon byggnad

Logga KONTROLLERAT röd Byggnad


Har ni också en mångårig medarbetare som har koll på allt, men bara i sitt eget huvud? Med KONTROLLERAT får alla som behöver det enkel tillgång till värdefull information om er byggnad. Läs mer >


Ikon säkerhet

Logga KONTROLLERAT röd Säkerhet


När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier. Läs mer >