Årlig uppföljning av SAM

För att säkerställa att ert arbete med arbetsmiljön uppfyller kraven bör det genomgå en årlig uppföljning av SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete. Med KONTROLLERAT går det enkelt att göra i telefonen. Arbetsmiljöarbete som sker systematiskt är ett lagkrav som alla arbetsgivare måste följa.

Förebyggande av arbetsmiljöåtgärder

I Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1 beskrivs arbetsmiljöarbete som processen där arbetsgivaren aktivt arbetar med att identifiera, åtgärda och kontinuerligt övervaka arbetsplatsen för att förhindra ohälsa och olyckor samt säkerställa en god arbetsmiljö. Huvudansvaret för att förebyggande och fortlöpande arbetsmiljöåtgärder genomförs ligger hos arbetsgivaren.

Bakgrund kontrollerat i mobil

Årlig uppföljning av SAM - en naturlig del i verksamheten

Integrering av SAM som en naturlig del av den dagliga verksamheten är avgörande. Ansvar ligger hos arbetsgivaren, men ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete kräver deltagande och engagemang från alla anställda. Arbetsmiljölagen framhäver betydelsen av samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare för att uppnå en optimal arbetsmiljö. I denna process spelar skyddsombudet en viktig roll som representant för arbetstagarna, vilka ofta besitter värdefull kunskap om arbetsplatsens risker och möjliga förbättringsåtgärder.

KONTROLLERAT som hjälpmedel

Med KONTROLLERAT i telefonen bidrar appen ytterligare till effektiviteten genom att påminna om uppföljningar som kan utföras direkt i mobilen. Detta enkla tillvägagångssätt säkerställer att viktiga arbetsmiljöåtgärder inte bara planeras utan också genomförs och dokumenteras på ett bra och tidseffektivt sätt.

Skräddarsydd för en mängd sektorer

KONTROLLERAT erbjuder en mångsidig lösning som är skräddarsydd för en mängd olika sektorer, däribland kontorsmiljöer, industriell tillverkning, restauranger, utbildningsinstitutioner, hemvård, sjukvård och bilindustri. Vår applikation förenklar processen för riskbedömningar inom arbetsmiljön, vilket effektiviserar arbetsflödet för såväl ledning som anställda. Genom att utnyttja digitalisering och automation för att hantera dessa kritiska uppgifter, hjälper vi företag att stärka arbetsplatsens säkerhet och välbefinnande, samt att säkerställa efterlevnad av gällande regelverk.

Boka en kostnadsfri demo idag så berättar vi mer!

Förbipasserande personer i byggnad

"HAKI finns i Danmark, Norge och England och vi behövde ett digitalt system för ett gemensamt arbetsmiljöarbete. Vi började i Sverige och har sedan i steg tagit det vidare till de andra länderna. Med KONTROLLERAT kan vi nu få en snabb överblick och hantera händelser inom en site eller alla siter"

Anders Fransson, HAKI

”Användarvänligheten, lättfångad lägesbild samt dokumentarkivet”

Anders Johansson, Markaryds Kommun

"Jag har känt mig väldigt trygg med KONTROLLERAT och hur de hjälpt oss med att realisera systemet. Att vi nu på ett enkelt sätt kan utföra våra brandskyddskontroller och få en snabb överblick känns mycket tryggt"

Anton Ramming, ELITE Växjö

”Genom att använda oss av KONTROLLERAT så har vill full kontroll på vårt SBA arbete i våra fastigheter. Vi sköter också våra skyddsronder i modulen Arbetsmiljö och har full koll på dessa. Enkelt att plocka ut och skicka rapporter till myndigheter och fackliga organisationer”

Benni Karlsson, Hörbybostäder

”Kontrollerat underlättar det löpande arbetsmiljöarbetet avsevärt genom påminnelser, checklistor och incident- och tillbudsrapportering. Att kunna genomföra kontroller och automatgenerera dokumentationen från ronder gör arbetet betydligt smidigare”

Calle Lindquist, Swedish Stirling

”Verksamheterna, leverantörer och egen personal rapporterar kontroller i samma system. Alla hittar lätt bland dokumenten och enkelheten att utföra kontrollerna gör stor skillnad. Modulen Byggnad med alla kontroller och tillhörande dokumentation är under uppbyggnad Supporten håller hög klass och vi är väldigt nöjda med KONTROLLERAT”

Henrik Andersson, Hässlehem

”KONTROLLERAT är oerhört värdefullt för att få översikt över SBA-arbetet. Den tydliga och lättförståeliga designen samt mobiliteten som kommer med ett webbaserat system har underlättat enormt för oss att nå ut i verksamheterna. Supporten är alltid väldigt tillgängliga och hjälpsamma när vi har frågor så vi är jättenöjda med vårt samarbete.”

Jonas Nilsson, Karlshamns Kommun

”Som Brandskyddsansvarig på K-fastigheter är det förnämligt med överblicken på alla fastigheter samt en samlad dokumentation, allt på ett ställe. Vi har även utökat med vårt arbetsmiljöarbete. Vi är mycket nöjda med KONTROLLERAT som hjälper oss att bedriva systematiskt brandskydd- och arbetsmiljöarbete”.

Peter Grankvist, K-Fastigheter

”För vår del ligger de stora vinsterna i att vi har SBA, Säkerhet och Arbetsmiljö samlade på ett ställe där vi arbetar systematiskt. Möjligheten att följa avvikelser och åtgärder på ett ställe där alla involverade ser samma bild (kontroll) samt att alla jobbar samtidigt med samma material”

Tomas Wijk, Östra Göinge Kommun

”KONTROLLERAT har för oss inneburit att vi kunnat effektivisera våra skydds- och brandronder och samtidigt minimerat tiden vi behöver lägga på extra administration kring det. Vi är väldigt nöjda med hur det har underlättat vårt arbete.”

Zandra Wallin, Konecranes Lift Trucks

Ikon Arbetsmiljö

Logga KONTROLLERAT röd Arbetsmiljö


Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon brandskydd

Logga KONTROLLERAT röd Brandskydd


Att ha koll på lagar, avtal, egenkontroller, brister och uppföljningar kan lätt kännas övermäktigt. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon byggnad

Logga KONTROLLERAT röd Byggnad


Har ni också en mångårig medarbetare som har koll på allt, men bara i sitt eget huvud? Med KONTROLLERAT får alla som behöver det enkel tillgång till värdefull information om er byggnad. Läs mer >


Ikon säkerhet

Logga KONTROLLERAT röd Säkerhet


När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier. Läs mer >