- Enkelt
- Unikt
- Innovativt
Demonstration på hur man i mobilen utför en kontroll i Brandskyddsmodulen
Säkerhet
Byggnad
Egna Moduler
Visar aktuell status i Brandskyddsmodul för Egenkontroll, Extern kontroll, Avvikelser, Tillbud-Olycka samt uppbyggnad av Anläggningar, Fastigheter och tillhörande dokument.

”Hur ligger vi till med våra egenkontroller och har vi några allvarliga brister i brandskyddet? Har vår hyresgäst utfört sina kontroller och har de några avvikelser? Hur skall vi redovisa till myndigheten?” Med KONTROLLERAT ser man fram mot att redovisa.

”Utbildningsplanen följer vi den? När hade vi utbildning senast och vilka deltog? Utbildningsplan heta arbeten är tyvärr olika för varje individ och hur skall vi hålla koll på detta?” KONTROLLLERAT påminner när det är dags för gruppen eller individen att utbildas.

”Har ansvariga sett tillbudet som rapporterades och har man vidtagit åtgärder? Hur många brandtillbud har vi haft vid denna maskin de senaste åren, snart kanske det sker en riktig olycka!” KONTROLLERAT har unika funktioner för Avvikelse, Tillbud och Olyckshantering.

”Vi vill lägga in gällande avtal med valt serviceföretag men vill inte att alla skall se dokumentet. Avtalet skall ligga i vår huvudmapp SBA där allt gällande brandskydd finns samlat” I KONTROLLERAT kan man enkelt sekretessbelägga utvalda dokument.