- Enkelt
- Unikt
- Innovativt
Välj mellan olika moduler, här visas brandskyddsmodulen som aktiv
Visar aktuell status i Brandskyddsmodul för Egenkontroll, Extern kontroll, Avvikelser, Tillbud-Olycka samt uppbyggnad av Anläggningar, Fastigheter och tillhörande dokument.

”Hur ligger vi till med egenkontroller och har vi några allvarliga brister i brandskyddet? Har hyresgästen utfört sina kontroller och har de några avvikelser? Hur skall jag redovisa till myndigheten?”

”Utbildningsplanen följer vi den? När hade vi utbildning senast och vilka deltog? När hade vi utrymningsövning sist och hur gick det?”

”Vi vill gärna ha rådande avtal samlade men vi vill inte att alla ska ha behörighet att kunna se”

”Har ansvariga sett brandtillbudet som senast rapporterades och har vi vidtagit åtgärder? Kan vi i efterhand redovisa till vårt försäkringsbolag vad som hände och vad vi gjorde”

Vårt svar på ovanstående funderingar är KONTROLLERAT. KONTROLLERAT är lika enkelt för den lilla verksamheten som för den stora.