- Enkelt
- Unikt
- Innovativt
Välj mellan olika moduler, här visas säkerhetsmodulen som aktiv
Visar karta över rapporterade tillbud

”Vilken status har vi på inbrottslarmet? Har vi några avvikelser, är sektionsförteckningen uppdaterad och har vi skickat denna till larmcentralen? Finns dokumentationen samlad och vilka har i så fall åtkomst?”

”Som ansvarig vill jag ha alla dokument samlade på ett ställe och att det blir lätt för efterträdare om jag skulle sluta. Jag vill att alla på kontoret skall komma åt dokument men inte för inbrottslarmet där endast behöriga skall ha åtkomst”

”Det skall vara lätt för personer inom vår verksamhet och med rätt behörighet att hitta exempelvis en användarmanual på hur man till- och frånkopplar larmet”

”Vi vill på ett enkelt sätt kunna rapportera eventuella inbrottsförsök, inbrott och all typ av skadegörelse. Det skall vara lätt för oss att kartlägga samt i efterhand redovisa internt, till polis och försäkringsbolag”

Vårt svar på ovanstående funderingar är KONTROLLERAT. KONTROLLERAT är lika enkelt för den lilla verksamheten som för den stora.