Säkerhet

När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier.

Säkerhetssystem för kommunen, däckfirman och allt däremellan

I modulen Säkerhet samlas all dokumentation som behövs för en trygg och säker arbetsplats: rutinprotokoll, statusrapportering för larmanläggningen, riktlinjer för avvikelsehantering och liknande. Med all dokumentation på plats förenklas också kartläggning och redovisning om något skulle hända, vilket är fördelaktigt för både ert företag, polis och försäkringsbolag.

En bild på en bok med en ordförandeklubba i mahogny som ligger på en brun skrivbordsskiva

LAGAR OCH REGLER

Inbrottslarm Reglerna för inbrottslarm beskrivs i SSF:s regelverk SSF 130 Projektering och installation av inbrottslarmanläggning och i SSF 140 Projektering och installation av inbrottslarm intern radioöverföring.

Kamerabevakning Det är bara viss kamerabevakning som kräver tillstånd från IMY men den som bevakar måste ändå följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Passersystem När det gäller passersystem så kan man säga att verksamheten själv är kravställaren. Här gäller det att tänka på smidiga funktioner och samtidigt säkerställa vem som ska ha tillträde eller inte.

En bild med fyra övervakningskameror, tre ir-detektorer och ett kretskort liggande på en byggnadsritning

EGENKONTROLLER

Du har säkert ett genomtänkt säkerhetssystem inom verksamheten, glöm inte bort att med jämna mellanrum kontrollera uppbyggnad, funktion och hantering. Med KONTROLLERAT kan du utföra alla typer av löpande egenkontroller på som exempel inbrottslarm, passersystem, kamerasystem, överfallslarm, lås, tag- och nyckelhantering, mfl.

Kontrollerna anpassas efter din verksamhet och intervallerna startas sedan upp i kalendern. Efter det så påminner KONTROLLERAT när det är dags för egenkontrollen. Eventuella avvikelser rapporteras enkelt direkt i mobilen och riskbedöms med automatik. Du delegerar effektivt avvikelsen under själva kontrollen och åtgärdas den inte i tid så får ansvariga automatiskt en påminnelse.

Närbild på ett kretskort där en liten leksaksfigur arbetar och annan liknande leksaksfigur sitter och begrundar

ÅRLIGT UNDERHÅLL

För att säkerställa viktiga funktioner så är det årliga underhållet A och O. I KONTROLLERAT kan du bjuda in externa leverantörer att rapportera sina kontroller. Det är nu vi både säkerställer och sparar tid då vi slipper hantera underhållsrapporter som oftast skickas med e-post. Underhållsrapporten är ett viktigt dokument som ska sparas och kunna redovisas.

Med KONTROLLERAT rapporteras underhållsrapporten med automatik och sparas i rätt undermapp. Eventuella avvikelser från egenkontrollen och det årliga underhållet kan nu effektivt hanteras i samma system.

KOMMA IGÅNG

Grundidén med KONTROLLERAT är att det ska vara enkelt att komma igång, enkelt att använda och enkelt att förändra.

Komma igång med KONTROLLERAT i 5 enkla steg.

  1. Namn och adress på fastigheten (verksamheten)
  2. Namn, e-post och telefonnummer till användarna
  3. Styrande dokumentation
  4. Vilka egenkontroller och när de ska utföras
  5. Överlämning och genomgång av färdigt system

Låt KONTROLLERAT hjälpa dig att ha kontroll på säkerhetssystemet.

Förbipasserande personer i byggnad

"HAKI finns i Danmark, Norge och England och vi behövde ett digitalt system för ett gemensamt arbetsmiljöarbete. Vi började i Sverige och har sedan i steg tagit det vidare till de andra länderna. Med KONTROLLERAT kan vi nu få en snabb överblick och hantera händelser inom en site eller alla siter"

Anders Fransson, HAKI

”Användarvänligheten, lättfångad lägesbild samt dokumentarkivet”

Anders Johansson, Markaryds Kommun

"Jag har känt mig väldigt trygg med KONTROLLERAT och hur de hjälpt oss med att realisera systemet. Att vi nu på ett enkelt sätt kan utföra våra brandskyddskontroller och få en snabb överblick känns mycket tryggt"

Anton Ramming, ELITE Växjö

”Genom att använda oss av KONTROLLERAT så har vill full kontroll på vårt SBA arbete i våra fastigheter. Vi sköter också våra skyddsronder i modulen Arbetsmiljö och har full koll på dessa. Enkelt att plocka ut och skicka rapporter till myndigheter och fackliga organisationer”

Benni Karlsson, Hörbybostäder

”Kontrollerat underlättar det löpande arbetsmiljöarbetet avsevärt genom påminnelser, checklistor och incident- och tillbudsrapportering. Att kunna genomföra kontroller och automatgenerera dokumentationen från ronder gör arbetet betydligt smidigare”

Calle Lindquist, Swedish Stirling

”Verksamheterna, leverantörer och egen personal rapporterar kontroller i samma system. Alla hittar lätt bland dokumenten och enkelheten att utföra kontrollerna gör stor skillnad. Modulen Byggnad med alla kontroller och tillhörande dokumentation är under uppbyggnad Supporten håller hög klass och vi är väldigt nöjda med KONTROLLERAT”

Henrik Andersson, Hässlehem

”KONTROLLERAT är oerhört värdefullt för att få översikt över SBA-arbetet. Den tydliga och lättförståeliga designen samt mobiliteten som kommer med ett webbaserat system har underlättat enormt för oss att nå ut i verksamheterna. Supporten är alltid väldigt tillgängliga och hjälpsamma när vi har frågor så vi är jättenöjda med vårt samarbete.”

Jonas Nilsson, Karlshamns Kommun

”Som Brandskyddsansvarig på K-fastigheter är det förnämligt med överblicken på alla fastigheter samt en samlad dokumentation, allt på ett ställe. Vi har även utökat med vårt arbetsmiljöarbete. Vi är mycket nöjda med KONTROLLERAT som hjälper oss att bedriva systematiskt brandskydd- och arbetsmiljöarbete”.

Peter Grankvist, K-Fastigheter

”För vår del ligger de stora vinsterna i att vi har SBA, Säkerhet och Arbetsmiljö samlade på ett ställe där vi arbetar systematiskt. Möjligheten att följa avvikelser och åtgärder på ett ställe där alla involverade ser samma bild (kontroll) samt att alla jobbar samtidigt med samma material”

Tomas Wijk, Östra Göinge Kommun

”KONTROLLERAT har för oss inneburit att vi kunnat effektivisera våra skydds- och brandronder och samtidigt minimerat tiden vi behöver lägga på extra administration kring det. Vi är väldigt nöjda med hur det har underlättat vårt arbete.”

Zandra Wallin, Konecranes Lift Trucks

Ikon Arbetsmiljö

Logga KONTROLLERAT röd Arbetsmiljö


Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon brandskydd

Logga KONTROLLERAT röd Brandskydd


Att ha koll på lagar, avtal, egenkontroller, brister och uppföljningar kan lätt kännas övermäktigt. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon byggnad

Logga KONTROLLERAT röd Byggnad


Har ni också en mångårig medarbetare som har koll på allt, men bara i sitt eget huvud? Med KONTROLLERAT får alla som behöver det enkel tillgång till värdefull information om er byggnad. Läs mer >


Ikon säkerhet

Logga KONTROLLERAT röd Säkerhet


När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier. Läs mer >