Riskbedömning arbetsmiljö

Med mobilappen från KONTROLLERAT kan du snabbt utföra riskbedömningar och generera dokumentation som automatiskt organiserar sig i rätt undermappar. Eventuella avvikelser kan delegeras och snabbt åtgärdas med effektivitet.

Vad är riskbedömning i arbetsmiljö?

För företag och organisationer är säkerheten och hälsan på arbetsplatsen av yttersta vikt. En central del av detta arbete är därför att genomföra noggranna utvärderingar av de risker som finns i arbetsmiljön. Risker kan vara närvarande både utomhus och inomhus, oavsett om det rör sig om kontorslokaler, klassrum, vårdinrättningar, arbete i hemmiljö eller någon annan verksamhetssituation. Dessa risker kan ta många olika former, inklusive hala golv som kan leda till fallolyckor, tunga lyft som kan orsaka fysiska skador, krångliga datasystem som ökar risken för fel och ineffektivitet, otydliga arbetsuppgifter som kan leda till missförstånd och för hög arbetsbelastning som kan påverka både fysisk och mental hälsa negativt. Det är därför avgörande att identifiera och hantera sådana risker för att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö oavsett var arbetsplatsen är belägen.

Bakgrund kontrollerat i mobil

Arbetsmiljö och riskbedömning, därför är det viktigt

När det handlar om riskbedömning i arbetsmiljö är uppfyllandet av lagliga krav en central faktor. Många länder har infört strikta lagar och föreskrifter som kräver att arbetsgivare noggrant genomför riskbedömningar och vidtar åtgärder för att minimera riskerna. Att ignorera dessa krav kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive böter och juridiska påföljder. Dessutom är kostnadsbesparingar en påtaglig fördel som inte bör underskattas. Att proaktivt förebygga olyckor och sjukdomar är betydligt mer kostnadseffektivt än att hantera de ekonomiska konsekvenser som kan uppstå i deras efterdyningar, som kostnader för sjukfrånvaro, medicinsk behandling och eventuella rättsliga utgifter. Genom att ha en säker arbetsmiljö kan anställda fokusera på sina arbetsuppgifter med större effektivitet. Detta kan resultera i ökad produktivitet och bättre resultat för företaget.

En bild på klossar som håller på att falla över tre små rädda träfigurer. Klossarna bildar ordet risk.

Hur kontrollerat underlättar riskbedömning i arbetsmiljö

För att underlätta och effektivisera riskbedömning i arbetsmiljön har KONTROLLERAT utvecklat en innovativ lösning. Genom att använda digital teknik och mobilappar kan företag och organisationer nu enkelt genomföra och dokumentera riskbedömningar digitalt. Att enkelt utföra riskbedömningar i realtid direkt i mobilen, eliminerar behovet av pappersdokumentation och ökar tillgängligheten. Eventuella avvikelser och risker kan enkelt delegeras till ansvariga medarbetare, och åtgärder kan effektivt genomföras och följas upp. All dokumentation samlas digitalt och kan enkelt presenteras för inspektörer eller tillsynspersoner vid behov. Årlig uppföljning och rapportering blir också enklare.

Passar olika branscher

KONTROLLERAT är flexibelt och kan anpassas för användning inom olika branscher, inklusive kontor, tillverkning, restaurangkök, skola, hemtjänst, vård & omsorg, motorbransch med flera. Med vår app blir riskbedömning i arbetsmiljön en smidig och effektiv process som gynnar både företagsledningen och de anställda. Genom att digitalisera och automatisera denna viktiga uppgift kan företag främja säkerhet, hälsa och produktivitet på arbetsplatsen samtidigt som de uppfyller alla lagliga krav. Kontakta oss och boka en kostnadsfri demo idag!

Förbipasserande personer i byggnad

"HAKI finns i Danmark, Norge och England och vi behövde ett digitalt system för ett gemensamt arbetsmiljöarbete. Vi började i Sverige och har sedan i steg tagit det vidare till de andra länderna. Med KONTROLLERAT kan vi nu få en snabb överblick och hantera händelser inom en site eller alla siter"

Anders Fransson, HAKI

”Användarvänligheten, lättfångad lägesbild samt dokumentarkivet”

Anders Johansson, Markaryds Kommun

"Jag har känt mig väldigt trygg med KONTROLLERAT och hur de hjälpt oss med att realisera systemet. Att vi nu på ett enkelt sätt kan utföra våra brandskyddskontroller och få en snabb överblick känns mycket tryggt"

Anton Ramming, ELITE Växjö

”Genom att använda oss av KONTROLLERAT så har vill full kontroll på vårt SBA arbete i våra fastigheter. Vi sköter också våra skyddsronder i modulen Arbetsmiljö och har full koll på dessa. Enkelt att plocka ut och skicka rapporter till myndigheter och fackliga organisationer”

Benni Karlsson, Hörbybostäder

”Kontrollerat underlättar det löpande arbetsmiljöarbetet avsevärt genom påminnelser, checklistor och incident- och tillbudsrapportering. Att kunna genomföra kontroller och automatgenerera dokumentationen från ronder gör arbetet betydligt smidigare”

Calle Lindquist, Swedish Stirling

”Verksamheterna, leverantörer och egen personal rapporterar kontroller i samma system. Alla hittar lätt bland dokumenten och enkelheten att utföra kontrollerna gör stor skillnad. Modulen Byggnad med alla kontroller och tillhörande dokumentation är under uppbyggnad Supporten håller hög klass och vi är väldigt nöjda med KONTROLLERAT”

Henrik Andersson, Hässlehem

”KONTROLLERAT är oerhört värdefullt för att få översikt över SBA-arbetet. Den tydliga och lättförståeliga designen samt mobiliteten som kommer med ett webbaserat system har underlättat enormt för oss att nå ut i verksamheterna. Supporten är alltid väldigt tillgängliga och hjälpsamma när vi har frågor så vi är jättenöjda med vårt samarbete.”

Jonas Nilsson, Karlshamns Kommun

”Som Brandskyddsansvarig på K-fastigheter är det förnämligt med överblicken på alla fastigheter samt en samlad dokumentation, allt på ett ställe. Vi har även utökat med vårt arbetsmiljöarbete. Vi är mycket nöjda med KONTROLLERAT som hjälper oss att bedriva systematiskt brandskydd- och arbetsmiljöarbete”.

Peter Grankvist, K-Fastigheter

”För vår del ligger de stora vinsterna i att vi har SBA, Säkerhet och Arbetsmiljö samlade på ett ställe där vi arbetar systematiskt. Möjligheten att följa avvikelser och åtgärder på ett ställe där alla involverade ser samma bild (kontroll) samt att alla jobbar samtidigt med samma material”

Tomas Wijk, Östra Göinge Kommun

”KONTROLLERAT har för oss inneburit att vi kunnat effektivisera våra skydds- och brandronder och samtidigt minimerat tiden vi behöver lägga på extra administration kring det. Vi är väldigt nöjda med hur det har underlättat vårt arbete.”

Zandra Wallin, Konecranes Lift Trucks

Ikon Arbetsmiljö

Logga KONTROLLERAT röd Arbetsmiljö


Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon brandskydd

Logga KONTROLLERAT röd Brandskydd


Att ha koll på lagar, avtal, egenkontroller, brister och uppföljningar kan lätt kännas övermäktigt. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon byggnad

Logga KONTROLLERAT röd Byggnad


Har ni också en mångårig medarbetare som har koll på allt, men bara i sitt eget huvud? Med KONTROLLERAT får alla som behöver det enkel tillgång till värdefull information om er byggnad. Läs mer >


Ikon säkerhet

Logga KONTROLLERAT röd Säkerhet


När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier. Läs mer >