Optimera brandskyddet med en checklista för SBA

En checklista för systematiskt brandskyddsarbete (SBA), är en viktig process för att säkerställa att brandskyddet fungerar effektivt och att rätt åtgärder kan vidtas vid en eventuell brand. Genom att implementera SBA kan du proaktivt förebygga bränder och minimera risken för skador.

Effektivt förebyggande arbete

Genom att implementera SBA kan du proaktivt förebygga bränder och minimera risken för skador. Genom att identifiera och åtgärda potentiella risker i ett tidigt skede skapas en säkrare arbetsmiljö och en tryggare boendemiljö.

Bakgrund kontrollerat i mobil
En närbild som visar en brandlarmssiren, en rökdetektor och två sprinklerhuvud

Exempel på checklista SBA

Effektivt förebyggande arbete är grundläggande för att minska risken för bränder och skador. Genom regelbundna kontroller och åtgärder kan potentiella risker identifieras och åtgärdas innan de leder till allvarliga konsekvenser. Några exempel på vad en checklista kan innehålla:

  • Genomgång av brandklassificering för byggnaden
  • Kontroll av fungerande brandlarm- och utrymningslarm
  • Granskning av utrymningsvägar och återsamlingsplatser
  • Utbildning av personalen i brandskydd och rutiner

Organisatorisk beredskap

En viktig del av i skapandet av en checklista för SBA är att se till att det finns en organisation och en tydlig plan för att agera vid en eventuell brand. Det inkluderar att utse ansvariga personer, upprätta rutiner för utrymning och brandbekämpning, samt att säkerställa att personalen är utbildad och informerad om brandskyddsåtgärder.

Kontinuerlig uppföljning och utbildning

SBA är en process som kräver kontinuerlig uppföljning och utbildning. Det innebär att regelbundet genomföra brandskyddskontroller, utvärdera resultat och identifiera områden som kan förbättras. Dessutom är det viktigt att hålla personalen informerad och uppdaterad om brandskyddsåtgärder och rutiner.

Genom att aktivt arbeta med systematiskt brandskyddsarbete kan man skapa en säkrare och tryggare arbetsmiljö för alla inblandade.

Vi förenklar uppföljningsarbetet

KONTROLLERAT förenklar kontroll- och uppföljningsarbetet oavsett bransch. Modulen Brandskydd ger en tydlig översikt med rutiner, SBA checklistor och dokument. Det är enkelt att hitta och hantera information om utrymningsövningar, utbildningsplaner och rapporterade brandtillbud.

Förbipasserande personer i byggnad

"HAKI finns i Danmark, Norge och England och vi behövde ett digitalt system för ett gemensamt arbetsmiljöarbete. Vi började i Sverige och har sedan i steg tagit det vidare till de andra länderna. Med KONTROLLERAT kan vi nu få en snabb överblick och hantera händelser inom en site eller alla siter"

Anders Fransson, HAKI

”Användarvänligheten, lättfångad lägesbild samt dokumentarkivet”

Anders Johansson, Markaryds Kommun

"Jag har känt mig väldigt trygg med KONTROLLERAT och hur de hjälpt oss med att realisera systemet. Att vi nu på ett enkelt sätt kan utföra våra brandskyddskontroller och få en snabb överblick känns mycket tryggt"

Anton Ramming, ELITE Växjö

”Genom att använda oss av KONTROLLERAT så har vill full kontroll på vårt SBA arbete i våra fastigheter. Vi sköter också våra skyddsronder i modulen Arbetsmiljö och har full koll på dessa. Enkelt att plocka ut och skicka rapporter till myndigheter och fackliga organisationer”

Benni Karlsson, Hörbybostäder

”Kontrollerat underlättar det löpande arbetsmiljöarbetet avsevärt genom påminnelser, checklistor och incident- och tillbudsrapportering. Att kunna genomföra kontroller och automatgenerera dokumentationen från ronder gör arbetet betydligt smidigare”

Calle Lindquist, Swedish Stirling

”Verksamheterna, leverantörer och egen personal rapporterar kontroller i samma system. Alla hittar lätt bland dokumenten och enkelheten att utföra kontrollerna gör stor skillnad. Modulen Byggnad med alla kontroller och tillhörande dokumentation är under uppbyggnad Supporten håller hög klass och vi är väldigt nöjda med KONTROLLERAT”

Henrik Andersson, Hässlehem

”KONTROLLERAT är oerhört värdefullt för att få översikt över SBA-arbetet. Den tydliga och lättförståeliga designen samt mobiliteten som kommer med ett webbaserat system har underlättat enormt för oss att nå ut i verksamheterna. Supporten är alltid väldigt tillgängliga och hjälpsamma när vi har frågor så vi är jättenöjda med vårt samarbete.”

Jonas Nilsson, Karlshamns Kommun

”Som Brandskyddsansvarig på K-fastigheter är det förnämligt med överblicken på alla fastigheter samt en samlad dokumentation, allt på ett ställe. Vi har även utökat med vårt arbetsmiljöarbete. Vi är mycket nöjda med KONTROLLERAT som hjälper oss att bedriva systematiskt brandskydd- och arbetsmiljöarbete”.

Peter Grankvist, K-Fastigheter

”För vår del ligger de stora vinsterna i att vi har SBA, Säkerhet och Arbetsmiljö samlade på ett ställe där vi arbetar systematiskt. Möjligheten att följa avvikelser och åtgärder på ett ställe där alla involverade ser samma bild (kontroll) samt att alla jobbar samtidigt med samma material”

Tomas Wijk, Östra Göinge Kommun

”KONTROLLERAT har för oss inneburit att vi kunnat effektivisera våra skydds- och brandronder och samtidigt minimerat tiden vi behöver lägga på extra administration kring det. Vi är väldigt nöjda med hur det har underlättat vårt arbete.”

Zandra Wallin, Konecranes Lift Trucks

Ikon Arbetsmiljö

Logga KONTROLLERAT röd Arbetsmiljö


Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon brandskydd

Logga KONTROLLERAT röd Brandskydd


Att ha koll på lagar, avtal, egenkontroller, brister och uppföljningar kan lätt kännas övermäktigt. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon byggnad

Logga KONTROLLERAT röd Byggnad


Har ni också en mångårig medarbetare som har koll på allt, men bara i sitt eget huvud? Med KONTROLLERAT får alla som behöver det enkel tillgång till värdefull information om er byggnad. Läs mer >


Ikon säkerhet

Logga KONTROLLERAT röd Säkerhet


När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier. Läs mer >