Digitalt Fastighetssystem

Som fastighetsägare kan det vara svårt att på ett effektivt sätt utföra och följa upp tillsyn, skötsel och besiktningar. Många gånger saknas viktig dokumentation eller är svår att hitta. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt genom att göra det digitalt.

Fastighetssystem för alla fastighetsägare

I modulen Byggnad samlas all dokumentation som kan tänkas vara bra att ha kring era byggnader: gamla ritningar, ventilationsstatus, besiktningsprotokoll på lagerlokaler eller egenkontrollen på bostadsrättsförening, och liknande. Du hittar det du söker på nolltid och kan vara trygg med att alla som ska ha tillgång till dokumenten också har det.

Med KONTROLLERAT kan ni enkelt säkerställa att all relevant dokumentation kring er byggnad är i ordning så att kontrollerna kan genomföras smidigt. På så sätt går inte onödig tid till kontroller och svårbesvarade frågor, utan möjliggör att ni snabbt kan lägga fokus på er huvudsakliga verksamhet igen. Modulen underlättar för alla inblandade.

Bakgrund kontrollerat i mobil
En bild på en bok med en ordförandeklubba i mahogny som ligger på en brun skrivbordsskiva

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR

Fastighetsägaren ska underhålla och sköta fastigheten så att de boende inte får besvär eller blir sjuka av brister i byggnaden. För att inte olägenhet för människors hälsa ska uppstå, ska en bostad särskilt ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar. Detta ska säkerställas och kontrolleras av fastighetsägaren. Det ska finnas rutiner för kontroller och åtgärder som är kända och följs av dem som arbetar i verksamheten.

Det är fastighetsägarens ansvar att känna till lagstiftningen i miljöbalken som berör verksamheten, men även andra lagar som kan gälla för verksamheten, till exempel Boverkets byggregler. Miljöbalken ställer krav på att en fastighetsägare ska ha egenkontroll.

En bild på en person med vit hjälm som undersöker installationer ovan undertak i en byggnad

FRÅN FASTIGHETSSKÖTSEL TILL BESIKTNING

Med KONTROLLERAT kan fastighetsskötare rapportera tillsyn på allt inom fastigheten som exempel tak, fasader, fönster, dörrar, lokaler, ventilation, värme osv. Vidare kan drifttekniker rapportera skötsel på ventilation, värmesystem osv. KONTROLLERAT påminner när det är dags för lagstadgade besiktningar som kan vara OVK, hissar, maskindrivna portar, tryckkärl osv.

Kontrollerna anpassas efter din verksamhet och efter det så påminner KONTROLLERAT när det är dags för tillsyn, skötsel eller en besiktning. Eventuella avvikelser rapporteras direkt i mobilen och som effektivt kan delegeras under själva kontrollen. Åtgärdas den inte i tid så får ansvariga automatiskt en påminnelse.

En bild på äldre vacker fasad med svarta fönster uppdelad i olika färger, ljusgult och terrakotta

UNDERHÅLLSPLAN

Utöver fastighetsägarens ansvar för löpande kontroller behöver man gå igenom fastigheten för att se hur den mår fysiskt. Det kan vara sprickor i fasad, tak som behöver bytas, fönster som behöver målas om osv. I KONTROLLERAT kan du enkelt för varje avvikelse ange om det är en akut åtgärd eller om det ska åtgärdas inom 2 år eller 5 år.

När du har inventerat fastigheten eller fastigheterna kan du enkelt hantera avvikelserna. Filtrera efter en viss typ av avvikelse, endast akuta, endast 5 år, för en viss ort eller en viss fastighet och skriva ut som ett underlag för budgetplanering. Du kan också skicka samlade avvikelser till entreprenör för offert på åtgärderna.

En bild upp längs glasfasad mot grön lummig trädkrona där solen strålar igenom

EGENKONTROLLEN

En strukturerad och välarbetad egenkontroll underlättar för fastighetsägaren medan en bristande egenkontroll kan leda till förelägganden från tillsynsmyndighet och oftast klagomål från boende till det lokala miljökontoret.

Områden som omfattas är Avfall, Brandskydd, Buller, Byggnad och tillhörande tomt, Cisterner, Elanläggning, Elektromagnetiska fält, Energi, Fukt och mikroorganismer, Hissar och motordrivna anordningar, Kemiska produkter och brandfarliga eller explosiva varor, Köldmedier, Legionella, PCB, Radon, Skadedjur och ohyra, Störande lukt, SBA, Temperatur och drag, Tryckkärl, pannanläggningar och varmvattenberedare samt Ventilation.

I KONTROLLERAT rapporterar du enkelt egenkontrollen och har samtidigt koll på all dokumentation. I den genomtänkta dokumentstrukturen kan du enkelt redovisa tillsyn, skötsel och besiktning.

KOMMA IGÅNG

Grundidén med KONTROLLERAT är att det ska vara enkelt att komma igång, enkelt att använda och enkelt att förändra.

Komma igång med KONTROLLERAT i 5 enkla steg.

  1. Namn och adressen till fastigheten eller fastigheterna
  2. Namn, e-post och telefonnummer till användarna
  3. Väsentlig dokumentation för respektive fastighet
  4. Intervall på tillsyn, service, besiktningar och övergripande egenkontroll
  5. Överlämning och genomgång av färdigt system

Låt KONTROLLERAT hjälpa dig att säkerställa kontroller på fastigheten på enklaste sätt.

Förbipasserande personer i byggnad

"HAKI finns i Danmark, Norge och England och vi behövde ett digitalt system för ett gemensamt arbetsmiljöarbete. Vi började i Sverige och har sedan i steg tagit det vidare till de andra länderna. Med KONTROLLERAT kan vi nu få en snabb överblick och hantera händelser inom en site eller alla siter"

Anders Fransson, HAKI

”Användarvänligheten, lättfångad lägesbild samt dokumentarkivet”

Anders Johansson, Markaryds Kommun

"Jag har känt mig väldigt trygg med KONTROLLERAT och hur de hjälpt oss med att realisera systemet. Att vi nu på ett enkelt sätt kan utföra våra brandskyddskontroller och få en snabb överblick känns mycket tryggt"

Anton Ramming, ELITE Växjö

”Genom att använda oss av KONTROLLERAT så har vill full kontroll på vårt SBA arbete i våra fastigheter. Vi sköter också våra skyddsronder i modulen Arbetsmiljö och har full koll på dessa. Enkelt att plocka ut och skicka rapporter till myndigheter och fackliga organisationer”

Benni Karlsson, Hörbybostäder

”Kontrollerat underlättar det löpande arbetsmiljöarbetet avsevärt genom påminnelser, checklistor och incident- och tillbudsrapportering. Att kunna genomföra kontroller och automatgenerera dokumentationen från ronder gör arbetet betydligt smidigare”

Calle Lindquist, Swedish Stirling

”Verksamheterna, leverantörer och egen personal rapporterar kontroller i samma system. Alla hittar lätt bland dokumenten och enkelheten att utföra kontrollerna gör stor skillnad. Modulen Byggnad med alla kontroller och tillhörande dokumentation är under uppbyggnad Supporten håller hög klass och vi är väldigt nöjda med KONTROLLERAT”

Henrik Andersson, Hässlehem

”KONTROLLERAT är oerhört värdefullt för att få översikt över SBA-arbetet. Den tydliga och lättförståeliga designen samt mobiliteten som kommer med ett webbaserat system har underlättat enormt för oss att nå ut i verksamheterna. Supporten är alltid väldigt tillgängliga och hjälpsamma när vi har frågor så vi är jättenöjda med vårt samarbete.”

Jonas Nilsson, Karlshamns Kommun

”Som Brandskyddsansvarig på K-fastigheter är det förnämligt med överblicken på alla fastigheter samt en samlad dokumentation, allt på ett ställe. Vi har även utökat med vårt arbetsmiljöarbete. Vi är mycket nöjda med KONTROLLERAT som hjälper oss att bedriva systematiskt brandskydd- och arbetsmiljöarbete”.

Peter Grankvist, K-Fastigheter

”För vår del ligger de stora vinsterna i att vi har SBA, Säkerhet och Arbetsmiljö samlade på ett ställe där vi arbetar systematiskt. Möjligheten att följa avvikelser och åtgärder på ett ställe där alla involverade ser samma bild (kontroll) samt att alla jobbar samtidigt med samma material”

Tomas Wijk, Östra Göinge Kommun

”KONTROLLERAT har för oss inneburit att vi kunnat effektivisera våra skydds- och brandronder och samtidigt minimerat tiden vi behöver lägga på extra administration kring det. Vi är väldigt nöjda med hur det har underlättat vårt arbete.”

Zandra Wallin, Konecranes Lift Trucks

Ikon Arbetsmiljö

Logga KONTROLLERAT röd Arbetsmiljö


Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon brandskydd

Logga KONTROLLERAT röd Brandskydd


Att ha koll på lagar, avtal, egenkontroller, brister och uppföljningar kan lätt kännas övermäktigt. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon byggnad

Logga KONTROLLERAT röd Byggnad


Har ni också en mångårig medarbetare som har koll på allt, men bara i sitt eget huvud? Med KONTROLLERAT får alla som behöver det enkel tillgång till värdefull information om er byggnad. Läs mer >


Ikon säkerhet

Logga KONTROLLERAT röd Säkerhet


När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier. Läs mer >