- Enkelt
- Unikt
- Innovativt
Välj mellan olika moduler, här visas byggnadsmodulen som aktiv
Avvikelserapport i byggnadsmodulen

”Vi vill på ett enkelt sätt säkerställa löpande kontroller och besiktningar som rör byggnaden både inomhus och utomhus. Vi vill samla tillhörande dokumentation på ett enkelt sätt så att alla lätt kan hitta”

”Vi vill dokumentera återkommande externa besiktningar på portar, pallställ, el, ventilation mm. Vi vill att kontor, produktion och lager delas in i ansvarsområde och att detta delegeras till utsedda”

”Vi vill på ett enkelt sätt kunna rapportera felanmälan och att detta effektivt delegeras till ansvariga. Vi vill kunna skriva ut en felanmälan med alla fakta och kunna skicka till leverantör för effektiv åtgärd”

”Vi vill kunna samla alla ritningar både gamla och nya och det skall vara lätt för vår personal och leverantörer att hitta. Vi vill även samla alla CAD-ritningar som upprättats i samband nybyggnaden och tillbyggnader”

Vårt svar på ovanstående funderingar är KONTROLLERAT. KONTROLLERAT är lika enkelt för den lilla verksamheten som för den stora.