Egenkontroll för fastighetsägare

En digital egenkontroll för bygg är nyckeln för att ha full kontroll på sina byggnader, gamla ritningar eller besiktningsprotokoll på lagerlokaler. Brister i egenkontroll kan inte bara resultera i påföljder från tillsynsmyndigheter, utan även generera klagomål från boende till det lokala miljökontoret. Med KONTROLLERAT skickas påminnelser om tillsyn, skötsel eller besiktning.

Effektiv rapportering

Egenkontrollen för bygg täcker en rad områden, inklusive avfallshantering, brandsäkerhet, buller, byggnader och deras tillhörande tomter, cisterner, elinstallationer, energiförbrukning, fukthantering, hissar, kemikalier, ventilation, och mycket mer. För att enklare hålla koll på detta kan du med KONTROLLERAT enkelt rapportera egenkontroll och ha full översikt över all dokumentation, vilket gör det smidigt att redovisa underhåll och besiktning.

Bakgrund kontrollerat i mobil

Smidig egenkontroll för fastighetsägare

KONTROLLERAT erbjuder en smidig plattform för att hantera avvikelser, prioritera åtgärder och planera för framtida underhållsbehov. Genom att enkelt filtrera och hantera avvikelser är det enkelt att skapa underlag för budgetplanering och begära offerter från entreprenörer för åtgärder.

Håll koll på risker

Fastighetsägaren har ett ansvar att upprätthålla och vårda fastigheten för att säkerställa att de boende inte utsätts för besvär eller hälsorisker till följd av brister i byggnaden. En bostad bör ge tillräckligt skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra potentiella störningar för att undvika olägenheter för människors hälsa. Tack vare KONTROLLERAT blir egenkontroll för fastighetsägare enklare och risker som dessa förminskas.

Upplev själv hur KONTROLLERAT kan förenkla era egenkontroller genom att boka en kostnadsfri demo idag!

Förbipasserande personer i byggnad

"HAKI finns i Danmark, Norge och England och vi behövde ett digitalt system för ett gemensamt arbetsmiljöarbete. Vi började i Sverige och har sedan i steg tagit det vidare till de andra länderna. Med KONTROLLERAT kan vi nu få en snabb överblick och hantera händelser inom en site eller alla siter"

Anders Fransson, HAKI

”Användarvänligheten, lättfångad lägesbild samt dokumentarkivet”

Anders Johansson, Markaryds Kommun

"Jag har känt mig väldigt trygg med KONTROLLERAT och hur de hjälpt oss med att realisera systemet. Att vi nu på ett enkelt sätt kan utföra våra brandskyddskontroller och få en snabb överblick känns mycket tryggt"

Anton Ramming, ELITE Växjö

”Genom att använda oss av KONTROLLERAT så har vill full kontroll på vårt SBA arbete i våra fastigheter. Vi sköter också våra skyddsronder i modulen Arbetsmiljö och har full koll på dessa. Enkelt att plocka ut och skicka rapporter till myndigheter och fackliga organisationer”

Benni Karlsson, Hörbybostäder

”Kontrollerat underlättar det löpande arbetsmiljöarbetet avsevärt genom påminnelser, checklistor och incident- och tillbudsrapportering. Att kunna genomföra kontroller och automatgenerera dokumentationen från ronder gör arbetet betydligt smidigare”

Calle Lindquist, Swedish Stirling

”Verksamheterna, leverantörer och egen personal rapporterar kontroller i samma system. Alla hittar lätt bland dokumenten och enkelheten att utföra kontrollerna gör stor skillnad. Modulen Byggnad med alla kontroller och tillhörande dokumentation är under uppbyggnad Supporten håller hög klass och vi är väldigt nöjda med KONTROLLERAT”

Henrik Andersson, Hässlehem

”KONTROLLERAT är oerhört värdefullt för att få översikt över SBA-arbetet. Den tydliga och lättförståeliga designen samt mobiliteten som kommer med ett webbaserat system har underlättat enormt för oss att nå ut i verksamheterna. Supporten är alltid väldigt tillgängliga och hjälpsamma när vi har frågor så vi är jättenöjda med vårt samarbete.”

Jonas Nilsson, Karlshamns Kommun

”Som Brandskyddsansvarig på K-fastigheter är det förnämligt med överblicken på alla fastigheter samt en samlad dokumentation, allt på ett ställe. Vi har även utökat med vårt arbetsmiljöarbete. Vi är mycket nöjda med KONTROLLERAT som hjälper oss att bedriva systematiskt brandskydd- och arbetsmiljöarbete”.

Peter Grankvist, K-Fastigheter

”För vår del ligger de stora vinsterna i att vi har SBA, Säkerhet och Arbetsmiljö samlade på ett ställe där vi arbetar systematiskt. Möjligheten att följa avvikelser och åtgärder på ett ställe där alla involverade ser samma bild (kontroll) samt att alla jobbar samtidigt med samma material”

Tomas Wijk, Östra Göinge Kommun

”KONTROLLERAT har för oss inneburit att vi kunnat effektivisera våra skydds- och brandronder och samtidigt minimerat tiden vi behöver lägga på extra administration kring det. Vi är väldigt nöjda med hur det har underlättat vårt arbete.”

Zandra Wallin, Konecranes Lift Trucks

Ikon Arbetsmiljö

Logga KONTROLLERAT röd Arbetsmiljö


Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon brandskydd

Logga KONTROLLERAT röd Brandskydd


Att ha koll på lagar, avtal, egenkontroller, brister och uppföljningar kan lätt kännas övermäktigt. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon byggnad

Logga KONTROLLERAT röd Byggnad


Har ni också en mångårig medarbetare som har koll på allt, men bara i sitt eget huvud? Med KONTROLLERAT får alla som behöver det enkel tillgång till värdefull information om er byggnad. Läs mer >


Ikon säkerhet

Logga KONTROLLERAT röd Säkerhet


När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier. Läs mer >