Checklista skyddsrond

Använd KONTROLLERATS mobilapp för effektiva skyddsronder med inbyggd checklista. Vår app möjliggör snabba riskbedömningar och organiserar automatiskt dokumentation i relevanta undermappar. Du kan hantera och åtgärda avvikelser snabbt och effektivt direkt i appen.

Vad är en skyddsrond?

En skyddsrond är en systematisk kontroll av en arbetsplats med syftet att identifiera och bedöma risker för olyckor och ohälsa. Det är en del av det förebyggande arbetsmiljöarbetet och används för att säkerställa att arbetsplatsen uppfyller lagstiftningens krav samt för att främja en säker och hälsosam arbetsmiljö. Skyddsronderna är en central del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och bör genomföras regelbundet för att upprätthålla en hög säkerhets- och hälsostandard på arbetsplatsen. De hjälper till att förebygga arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar och är ett viktigt verktyg för att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö. Med hjälp av en checklista vid skyddsrond kan man undvika att missa några viktiga punkter.

Digital checklista vid skyddsrond

Att använda en digital checklista vid skyddsronden gör processen mer effektiv och organiserad. Möjligheten till omedelbar rapportering och åtgärdande av eventuella risker eller problem som upptäck säkerställer snabbare åtgärder. Exempel på vad en checklista vid en fysisk skyddsrond på kontor kan innehålla är:

  • Belysning
  • Bildskärmsarbete
  • Luft och Temperatur
  • Allmänventilation
  • Första Hjälpen
  • Brandskydd
  • Personalutrymme
  • Soprum och Källsortering
En bild med en person i orange väst som arbetar med sin mobiltelefon på ett lager. Bilden visar inte huvudet på personen.

Planering och påminnelser

KONTROLLERAT erbjuder en skräddarsydd och flexibel lösning för checklista till skyddsrond, som kan anpassas till en mängd olika branscher - inklusive kontor, tillverkning, restaurangkök, skolor, hemtjänst, vårdsektorn och motorbranschen. Genom att effektivisera planeringen och automatiskt påminna om nästa skyddsrond, säkerställer KONTROLLERAT att viktiga säkerhetskontroller inte förbises eller försenas. Denna noggrannhet är avgörande för att upprätthålla en hög säkerhetsstandard i din verksamhet och garanterar att varje skyddsrond och checklista genomförs grundligt och effektivt.

Närbild på ett kretskort där en liten leksaksfigur arbetar och annan liknande leksaksfigur sitter och begrundar

Årlig uppföljning

Med KONTROLLERAT blir den årliga uppföljningen av skyddsarbetet lika enkel som själva skyddsronden. Genom att digitalisera och automatisera denna viktiga uppgift kan företag främja säkerhet, hälsa och produktivitet på arbetsplatsen, samtidigt som de uppfyller lagliga krav. Kontakta oss för en kostnadsfri demo och se hur KONTROLLERAT kan förbättra din arbetsmiljö.

Förbipasserande personer i byggnad

"HAKI finns i Danmark, Norge och England och vi behövde ett digitalt system för ett gemensamt arbetsmiljöarbete. Vi började i Sverige och har sedan i steg tagit det vidare till de andra länderna. Med KONTROLLERAT kan vi nu få en snabb överblick och hantera händelser inom en site eller alla siter"

Anders Fransson, HAKI

”Användarvänligheten, lättfångad lägesbild samt dokumentarkivet”

Anders Johansson, Markaryds Kommun

"Jag har känt mig väldigt trygg med KONTROLLERAT och hur de hjälpt oss med att realisera systemet. Att vi nu på ett enkelt sätt kan utföra våra brandskyddskontroller och få en snabb överblick känns mycket tryggt"

Anton Ramming, ELITE Växjö

”Genom att använda oss av KONTROLLERAT så har vill full kontroll på vårt SBA arbete i våra fastigheter. Vi sköter också våra skyddsronder i modulen Arbetsmiljö och har full koll på dessa. Enkelt att plocka ut och skicka rapporter till myndigheter och fackliga organisationer”

Benni Karlsson, Hörbybostäder

”Kontrollerat underlättar det löpande arbetsmiljöarbetet avsevärt genom påminnelser, checklistor och incident- och tillbudsrapportering. Att kunna genomföra kontroller och automatgenerera dokumentationen från ronder gör arbetet betydligt smidigare”

Calle Lindquist, Swedish Stirling

”Verksamheterna, leverantörer och egen personal rapporterar kontroller i samma system. Alla hittar lätt bland dokumenten och enkelheten att utföra kontrollerna gör stor skillnad. Modulen Byggnad med alla kontroller och tillhörande dokumentation är under uppbyggnad Supporten håller hög klass och vi är väldigt nöjda med KONTROLLERAT”

Henrik Andersson, Hässlehem

”KONTROLLERAT är oerhört värdefullt för att få översikt över SBA-arbetet. Den tydliga och lättförståeliga designen samt mobiliteten som kommer med ett webbaserat system har underlättat enormt för oss att nå ut i verksamheterna. Supporten är alltid väldigt tillgängliga och hjälpsamma när vi har frågor så vi är jättenöjda med vårt samarbete.”

Jonas Nilsson, Karlshamns Kommun

”Som Brandskyddsansvarig på K-fastigheter är det förnämligt med överblicken på alla fastigheter samt en samlad dokumentation, allt på ett ställe. Vi har även utökat med vårt arbetsmiljöarbete. Vi är mycket nöjda med KONTROLLERAT som hjälper oss att bedriva systematiskt brandskydd- och arbetsmiljöarbete”.

Peter Grankvist, K-Fastigheter

”För vår del ligger de stora vinsterna i att vi har SBA, Säkerhet och Arbetsmiljö samlade på ett ställe där vi arbetar systematiskt. Möjligheten att följa avvikelser och åtgärder på ett ställe där alla involverade ser samma bild (kontroll) samt att alla jobbar samtidigt med samma material”

Tomas Wijk, Östra Göinge Kommun

”KONTROLLERAT har för oss inneburit att vi kunnat effektivisera våra skydds- och brandronder och samtidigt minimerat tiden vi behöver lägga på extra administration kring det. Vi är väldigt nöjda med hur det har underlättat vårt arbete.”

Zandra Wallin, Konecranes Lift Trucks

Ikon Arbetsmiljö

Logga KONTROLLERAT röd Arbetsmiljö


Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon brandskydd

Logga KONTROLLERAT röd Brandskydd


Att ha koll på lagar, avtal, egenkontroller, brister och uppföljningar kan lätt kännas övermäktigt. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon byggnad

Logga KONTROLLERAT röd Byggnad


Har ni också en mångårig medarbetare som har koll på allt, men bara i sitt eget huvud? Med KONTROLLERAT får alla som behöver det enkel tillgång till värdefull information om er byggnad. Läs mer >


Ikon säkerhet

Logga KONTROLLERAT röd Säkerhet


När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier. Läs mer >