- Enkelt
- Unikt
- Innovativt
Välj mellan olika moduler, här visas arbetsmiljömodulen som aktiv
Visar aktuell status i Arbetsmiljömodul för Egenkontroll, Extern kontroll, Avvikelser, Tillbud-Olycka samt uppbyggnad av Anläggningar, Fastigheter och tillhörande dokument.

”Vi vet att många i dag har dåligt samvete för att arbetsmiljöarbetet blivit lidande. Det kan vara svårt att få till dokumentationen, svårt att komma i gång med Skyddsronder och ännu svårare att redovisa”

”Hur skall jag hinna med att renskriva och var skall jag spara dokumentet? Hur skall jag kunna följa upp avvikelserna som vi noterade på checklistan? Hur skall vi komma ihåg att åtgärda avvikelserna?”

”Hur skall jag kunna riskbedöma en avvikelse och hur hade min kollega riskbedömt? Hur säkerställer jag delegering och att avvikelsen inte glöms bort?”

"Hur kan vi enkelt rapportera ett tillbud eller en olycka och samtidigt säkerställa att ansvariga involveras? Hur många tillbud har vi haft det senaste året. Vilka typer av tillbud har vi haft och har vi anmält allvarliga tillbud till arbetsmiljöverket?"

Vårt svar på ovanstående funderingar är KONTROLLERAT. KONTROLLERAT är lika enkelt för den lilla verksamheten som för den stora.