Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör det systematiska arbetsmiljöarbetet enkelt genom att göra det digitalt.

Arbetsmiljösystem för kommunen, däckfirman och allt däremellan

I modulen Arbetsmiljö samlas policy, alla rutiner, föreskrifter, kontroller och andra relevanta dokument i en tydlig översikt. Du hittar enkelt det du behöver för stunden och kan snabbt komma i gång med exempelvis skyddsrond, riskbedömning eller tillbudsrapportering.

KONTROLLERAT hjälper dig att komma ihåg att utföra skyddsronden, du gör den direkt i mobilen och slipper lägga tid på att renskriva.

Bakgrund kontrollerat i mobil
En bild på en bok med en ordförandeklubba i mahogny som ligger på en brun skrivbordsskiva

ARBETSGIVARENS ANSVAR

I arbetsmiljölagen, AML, finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. Syftet med lagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Då och då sker inspektioner. Vid dessa kontrolleras att du som arbetsgivare lever upp till arbetsmiljöreglerna. Oftast tittar tillsynspersonen på de dokument som arbetsgivaren ska ha i sitt arbetsmiljöarbete och gör en inspektion på delar av arbetsplatsen. Skulle åtgärder krävas återkommer ofta tillsynspersonen för att få se dokumentation på när och hur åtgärderna utförts.

Med KONTROLLERAT har du ordning på all dokumentation, så att du snabbt och enkelt kan presentera all nödvändig information. Inspektören blir nöjd, och ni kan sedan återgå till er huvudsakliga verksamhet.

En bild på klossar som håller på att falla över tre små rädda träfigurer. Klossarna bildar ordet risk.

RISKBEDÖMNING

Allting handlar om att hitta och eliminera risker som kan skada en person eller orsaka sjukdom. Innan du flyttar din verksamhet, gör en förändring eller om du köper in en ny maskin så ska en riskbedömning utföras och dokumenteras. Problematiken är att detta inte görs i tillräcklig omfattning p.g.a. okunskap, tidsbrist och att effektiva verktyg saknas.

Med KONTROLLERAT tar du upp mobilen, loggar in och utför riskbedömningen väldigt enkelt. När riskbedömningen slutförs genereras ett dokument som lägger sig i rätt undermapp. Eventuella avvikelser delegeras och kan effektivt åtgärdas.

En bild med en person i orange väst som arbetar med sin mobiltelefon på ett lager. Bilden visar inte huvudet på personen.

SKYDDSRONDER OCH ÅRLIG UPPFÖLJNING

Med KONTROLLERAT kan du utföra alla typer av skyddsronder som exempel för kontor, tillverkning, restaurangkök, skola, hemtjänst, vård & omsorg, motorbransch m.fl.

Skyddsronderna anpassas efter din verksamhet och fastställda intervaller startas sedan upp i kalendern. Efter det så påminner KONTROLLERAT när det är dags för skyddsronden och om den av någon anledning blir sen.

Eventuella avvikelser rapporteras enkelt direkt i mobilen och riskbedöms med automatik. Du delegerar effektivt avvikelsen under själva kontrollen och åtgärdas den inte i tid så får ansvariga automatiskt en påminnelse. Varje avvikelse blir en handlingsplan som kan följas från ax till limpa.

Med KONTROLLERAT utför du sedan den årliga uppföljningen lika enkelt som skyddsronden.

En bild med en skadad person liggandes på golv på ett lager. En person med gul väst och hjälm hjälper den skadade och anropar i walkie talkie om hjälp. Två personer i gula västar kommer springande mot den skadade.

TILLBUD - OLYCKA

Det är viktigt att rapportera alla tillbud och olyckor så att risken för att en en allvarlig händelse undviks. Arbetsgivaren är skyldig att rapportera alla allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket.

Om ett tillbud eller en olycka skulle inträffa tar du upp mobilen och rapporterar med några få enkla steg. Mottagaren eller mottagarna erhåller händelsen automatiskt via e-post. Mottagarna kan direkt hantera och välja ut vem som ska vara ansvarig.

För att du ska kunna undvika ett allvarligt tillbud eller i värsta fall en allvarlig olycka så måste det vara enkelt att rapportera. Med KONTROLLERAT rapporterar man enkelt och ni kan snabbt sätta in åtgärder och undvika att personal skadas eller blir sjuk.

KOMMA IGÅNG

Grundidén med KONTROLLERAT är att det ska vara enkelt att komma igång, enkelt att använda och enkelt att förändra.

Komma igång med KONTROLLERAT i 5 enkla steg.

  1. Namn och adress på fastigheten (verksamheten)
  2. Namn, e-post och telefonnummer till användarna
  3. Styrande dokumentation
  4. Vilka skyddsronder, OSA-rond samt årlig uppföljning och när de ska utföras
  5. Överlämning och genomgång av färdigt system

Låt KONTROLLERAT hjälpa dig att säkerställa Arbetsmiljöarbetet på enklaste sätt.

Förbipasserande personer i byggnad

"HAKI finns i Danmark, Norge och England och vi behövde ett digitalt system för ett gemensamt arbetsmiljöarbete. Vi började i Sverige och har sedan i steg tagit det vidare till de andra länderna. Med KONTROLLERAT kan vi nu få en snabb överblick och hantera händelser inom en site eller alla siter"

Anders Fransson, HAKI

”Användarvänligheten, lättfångad lägesbild samt dokumentarkivet”

Anders Johansson, Markaryds Kommun

"Jag har känt mig väldigt trygg med KONTROLLERAT och hur de hjälpt oss med att realisera systemet. Att vi nu på ett enkelt sätt kan utföra våra brandskyddskontroller och få en snabb överblick känns mycket tryggt"

Anton Ramming, ELITE Växjö

”Genom att använda oss av KONTROLLERAT så har vill full kontroll på vårt SBA arbete i våra fastigheter. Vi sköter också våra skyddsronder i modulen Arbetsmiljö och har full koll på dessa. Enkelt att plocka ut och skicka rapporter till myndigheter och fackliga organisationer”

Benni Karlsson, Hörbybostäder

”Kontrollerat underlättar det löpande arbetsmiljöarbetet avsevärt genom påminnelser, checklistor och incident- och tillbudsrapportering. Att kunna genomföra kontroller och automatgenerera dokumentationen från ronder gör arbetet betydligt smidigare”

Calle Lindquist, Swedish Stirling

”Verksamheterna, leverantörer och egen personal rapporterar kontroller i samma system. Alla hittar lätt bland dokumenten och enkelheten att utföra kontrollerna gör stor skillnad. Modulen Byggnad med alla kontroller och tillhörande dokumentation är under uppbyggnad Supporten håller hög klass och vi är väldigt nöjda med KONTROLLERAT”

Henrik Andersson, Hässlehem

”KONTROLLERAT är oerhört värdefullt för att få översikt över SBA-arbetet. Den tydliga och lättförståeliga designen samt mobiliteten som kommer med ett webbaserat system har underlättat enormt för oss att nå ut i verksamheterna. Supporten är alltid väldigt tillgängliga och hjälpsamma när vi har frågor så vi är jättenöjda med vårt samarbete.”

Jonas Nilsson, Karlshamns Kommun

”Som Brandskyddsansvarig på K-fastigheter är det förnämligt med överblicken på alla fastigheter samt en samlad dokumentation, allt på ett ställe. Vi har även utökat med vårt arbetsmiljöarbete. Vi är mycket nöjda med KONTROLLERAT som hjälper oss att bedriva systematiskt brandskydd- och arbetsmiljöarbete”.

Peter Grankvist, K-Fastigheter

”För vår del ligger de stora vinsterna i att vi har SBA, Säkerhet och Arbetsmiljö samlade på ett ställe där vi arbetar systematiskt. Möjligheten att följa avvikelser och åtgärder på ett ställe där alla involverade ser samma bild (kontroll) samt att alla jobbar samtidigt med samma material”

Tomas Wijk, Östra Göinge Kommun

”KONTROLLERAT har för oss inneburit att vi kunnat effektivisera våra skydds- och brandronder och samtidigt minimerat tiden vi behöver lägga på extra administration kring det. Vi är väldigt nöjda med hur det har underlättat vårt arbete.”

Zandra Wallin, Konecranes Lift Trucks

Ikon Arbetsmiljö

Logga KONTROLLERAT röd Arbetsmiljö


Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon brandskydd

Logga KONTROLLERAT röd Brandskydd


Att ha koll på lagar, avtal, egenkontroller, brister och uppföljningar kan lätt kännas övermäktigt. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon byggnad

Logga KONTROLLERAT röd Byggnad


Har ni också en mångårig medarbetare som har koll på allt, men bara i sitt eget huvud? Med KONTROLLERAT får alla som behöver det enkel tillgång till värdefull information om er byggnad. Läs mer >


Ikon säkerhet

Logga KONTROLLERAT röd Säkerhet


När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier. Läs mer >