- Enkelt
- Unikt
- Innovativt
Demonstration på hur man i mobilen utför en kontroll i Arbetsmiljömodulen
Säkerhet
Byggnad
Egna Moduler
Visar aktuell status i Arbetsmiljömodul för Egenkontroll, Extern kontroll, Avvikelser, Tillbud-Olycka samt uppbyggnad av Anläggningar, Fastigheter och tillhörande dokument.

”Vi vet att många i dag har dåligt samvete för att arbetsmiljöarbetet blivit lidande. Skyddsronder har halkat efter och det är svårt att få till på ett effektivt sätt och inte minst redovisa.” Med KONTROLLERAT är detta ett minne blott.

”Vilken checklista använder man i dag vid exempelvis en skyddsrond? Är det från Arbetsmiljöverket, Prevent eller har man kanske tagit fram egna?” Med KONTROLLERAT kan man enkelt skräddarsy kontroller för just sin verksamhet.

”Hur riskbedömer man i dag en avvikelse och bedöms en avvikelse lika inom verksamheten? Hur säkerställer man delegering och att avvikelsen inte glöms bort?” Med KONTROLLERAT säkerställs detta med ett knapptryck.

”Hur lätt kommer man åt ett dokument knutet till en viss verksamhet eller fastighet och är dokumentet uppdaterat? Kan ansvariga för en verksamhet enkelt plocka fram rutiner eller ett säkerhetsdatablad för en kemisk produkt?” Med KONTROLLERAT blir detta mycket enkelt.