Arbetsmiljöansvarig

Arbetsmiljöansvar på jobbet är en viktig aspekt av det dagliga arbetet, och med KONTROLLERAT kan du effektivisera denna process. Genom appen går det snabbt att genomföra kontroller och skapa dokumentation som automatiskt organiseras korrekt, vilket bidrar till en ansvarsfull hantering av arbetsmiljöfrågor.

Vem bär arbetsmiljöansvaret?

Arbetsmiljöansvaret vilar främst på arbetsgivaren, som är skyldig att säkerställa en hälsosam och säker arbetsplats. Detta innebär att arbetsgivaren måste identifiera, bedöma och åtgärda risker samt engagera sig i ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete. Även om arbetsgivaren kan delegera uppgifter relaterade till arbetsmiljön, kvarstår det yttersta ansvaret hos denne. Det är också viktigt med samverkan mellan arbetsgivare, anställda och skyddsombud för att främja en god arbetsmiljö. Med KONTROLLERAT blir detta arbete enkelt.

Bakgrund kontrollerat i mobil

Medarbetares ansvar

Medarbetare delar också en del av ansvaret för arbetsmiljön, vilket innebär att de ska följa de säkerhetsföreskrifter och använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren tillhandahåller. Deras roll omfattar att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet genom att rapportera risker och olyckor till arbetsgivaren eller skyddsombudet. Det är även viktigt att de medverkar i utbildningar och informationstillfällen om arbetsmiljö för att öka sin medvetenhet och kunskap om säkerhetsrutiner.

Om arbetsmiljöansvaret brister

Att inte fullgöra det uppgifter man ansvarar för inom arbetsmiljön kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive böter eller fängelse, särskilt om någon skadas eller drabbas av ohälsa till följd av oaktsamhet. Vanligtvis är det inte handlingen i sig som leder till åtal utan snarare en underlåtenhet att agera, som att inte åtgärda kända risker.

KONTROLLERAT säkerställer arbetsmiljöansvar

Med KONTROLLERAT kan företag effektivisera sin hantering av arbetsmiljön genom digitalisering och automatisering, vilket förenklar dokumentationsprocessen och möter inspektionskrav utan några hinder. Detta system stödjer en rad olika branscher genom att anpassa checklistor för skyddsronder, vilket garanterar noggranna säkerhetskontroller och upprätthåller höga säkerhetsstandarder. Genom att automatiskt planera och påminna om skyddsronder säkerställs att inga viktiga åtgärder förbises.

KONTROLLERAT erbjuder en kostnadsfri demo för att visa hur deras lösning kan förbättra arbetsmiljön och produktiviteten.

Förbipasserande personer i byggnad

"HAKI finns i Danmark, Norge och England och vi behövde ett digitalt system för ett gemensamt arbetsmiljöarbete. Vi började i Sverige och har sedan i steg tagit det vidare till de andra länderna. Med KONTROLLERAT kan vi nu få en snabb överblick och hantera händelser inom en site eller alla siter"

Anders Fransson, HAKI

”Användarvänligheten, lättfångad lägesbild samt dokumentarkivet”

Anders Johansson, Markaryds Kommun

"Jag har känt mig väldigt trygg med KONTROLLERAT och hur de hjälpt oss med att realisera systemet. Att vi nu på ett enkelt sätt kan utföra våra brandskyddskontroller och få en snabb överblick känns mycket tryggt"

Anton Ramming, ELITE Växjö

”Genom att använda oss av KONTROLLERAT så har vill full kontroll på vårt SBA arbete i våra fastigheter. Vi sköter också våra skyddsronder i modulen Arbetsmiljö och har full koll på dessa. Enkelt att plocka ut och skicka rapporter till myndigheter och fackliga organisationer”

Benni Karlsson, Hörbybostäder

”Kontrollerat underlättar det löpande arbetsmiljöarbetet avsevärt genom påminnelser, checklistor och incident- och tillbudsrapportering. Att kunna genomföra kontroller och automatgenerera dokumentationen från ronder gör arbetet betydligt smidigare”

Calle Lindquist, Swedish Stirling

”Verksamheterna, leverantörer och egen personal rapporterar kontroller i samma system. Alla hittar lätt bland dokumenten och enkelheten att utföra kontrollerna gör stor skillnad. Modulen Byggnad med alla kontroller och tillhörande dokumentation är under uppbyggnad Supporten håller hög klass och vi är väldigt nöjda med KONTROLLERAT”

Henrik Andersson, Hässlehem

”KONTROLLERAT är oerhört värdefullt för att få översikt över SBA-arbetet. Den tydliga och lättförståeliga designen samt mobiliteten som kommer med ett webbaserat system har underlättat enormt för oss att nå ut i verksamheterna. Supporten är alltid väldigt tillgängliga och hjälpsamma när vi har frågor så vi är jättenöjda med vårt samarbete.”

Jonas Nilsson, Karlshamns Kommun

”Som Brandskyddsansvarig på K-fastigheter är det förnämligt med överblicken på alla fastigheter samt en samlad dokumentation, allt på ett ställe. Vi har även utökat med vårt arbetsmiljöarbete. Vi är mycket nöjda med KONTROLLERAT som hjälper oss att bedriva systematiskt brandskydd- och arbetsmiljöarbete”.

Peter Grankvist, K-Fastigheter

”För vår del ligger de stora vinsterna i att vi har SBA, Säkerhet och Arbetsmiljö samlade på ett ställe där vi arbetar systematiskt. Möjligheten att följa avvikelser och åtgärder på ett ställe där alla involverade ser samma bild (kontroll) samt att alla jobbar samtidigt med samma material”

Tomas Wijk, Östra Göinge Kommun

”KONTROLLERAT har för oss inneburit att vi kunnat effektivisera våra skydds- och brandronder och samtidigt minimerat tiden vi behöver lägga på extra administration kring det. Vi är väldigt nöjda med hur det har underlättat vårt arbete.”

Zandra Wallin, Konecranes Lift Trucks

Ikon Arbetsmiljö

Logga KONTROLLERAT röd Arbetsmiljö


Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon brandskydd

Logga KONTROLLERAT röd Brandskydd


Att ha koll på lagar, avtal, egenkontroller, brister och uppföljningar kan lätt kännas övermäktigt. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon byggnad

Logga KONTROLLERAT röd Byggnad


Har ni också en mångårig medarbetare som har koll på allt, men bara i sitt eget huvud? Med KONTROLLERAT får alla som behöver det enkel tillgång till värdefull information om er byggnad. Läs mer >


Ikon säkerhet

Logga KONTROLLERAT röd Säkerhet


När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier. Läs mer >