Systematiskt arbetsmiljöarbete

Att genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete är avgörande för att skapa en säker arbetsmiljö. Detta omfattar noggrann uppföljning av lagar, avtal, och regelbundna undersökningar. Genom att använda digitala verktyg som KONTROLLERAT blir detta arbete betydligt enklare och mer hanterbart.

Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete eller SAM arbetsmiljö som det också förkortas till, fokuserar på att säkerställa en kontinuerlig och strukturerad process för att förbättra och upprätthålla arbetsmiljön. Detta arbete kräver klara riktlinjer för ansvarsfördelning bland alla inblandade parter. Arbetsgivaren har dock alltid huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

Bakgrund kontrollerat i mobil

Förenkla självkontroller med digitalt verktyg

För att organisera ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete, kan följande steg i form av en lista vara till hjälp:

Arbetsmiljöpolicy: Skapa en policy som tydligt beskriver målen för arbetsmiljön.

Riskbedömning: Identifiera och bedöm risker, vidta åtgärder och följ upp dessa.

Rutiner och instruktioner: Utveckla skriftliga instruktioner för riskfyllda arbetsuppgifter.

Uppgiftsfördelning: Delegera ansvar och uppgifter inom arbetsmiljöarbetet.

Årlig uppföljning: Gör årliga uppföljningar av arbetsmiljöarbetets effektivitet.

Lär av tillbuden: Analysera tillbud och olyckor för att förhindra framtida incidenter.

Organisera arbetsmiljöarbetet: Håll ordning på genomförda och återstående åtgärder.

Kunskaper: Se till att ha de kunskaper som krävs för att kunna utföra arbetsmiljöarbetet korrekt.

Användningen av KONTROLLERAT underlättar utförandet av regelbundna egenkontroller och flera andra punkter i listan vilka är centrala inslag i systematiskt arbetsmiljöarbete. Plattformen automatiserar påminnelser och förenklar även rapportering av avvikelser.

Integrera externa leverantörer i arbetsmiljöarbetet

KONTROLLERAT möjliggör för enkel integration av externa leverantörers kontroller, vilket effektiviserar underhållsprocesser och säkerställer att viktiga dokument är korrekt arkiverade och lättillgängliga.

En app för effektivt arbetsmiljöarbete i alla branscher

Oavsett bransch bidrar KONTROLLERAT till att förenkla processen för systematiskt arbetsmiljöarbete. Appen anpassar sig till olika sektorers unika behov och bidrar till ett mer effektivt arbetsflöde, vilket gynnar både ledning och anställda.

Genom att fokusera på dessa aspekter i din SEO-text, lyfter du fram hur KONTROLLERAT kan vara en nyckelkomponent i att förbättra arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser genom att förenkla och effektivisera processen för systematiskt arbetsmiljöarbete och samarbete i arbetsmiljön.

Förbipasserande personer i byggnad

"HAKI finns i Danmark, Norge och England och vi behövde ett digitalt system för ett gemensamt arbetsmiljöarbete. Vi började i Sverige och har sedan i steg tagit det vidare till de andra länderna. Med KONTROLLERAT kan vi nu få en snabb överblick och hantera händelser inom en site eller alla siter"

Anders Fransson, HAKI

”Användarvänligheten, lättfångad lägesbild samt dokumentarkivet”

Anders Johansson, Markaryds Kommun

"Jag har känt mig väldigt trygg med KONTROLLERAT och hur de hjälpt oss med att realisera systemet. Att vi nu på ett enkelt sätt kan utföra våra brandskyddskontroller och få en snabb överblick känns mycket tryggt"

Anton Ramming, ELITE Växjö

”Genom att använda oss av KONTROLLERAT så har vill full kontroll på vårt SBA arbete i våra fastigheter. Vi sköter också våra skyddsronder i modulen Arbetsmiljö och har full koll på dessa. Enkelt att plocka ut och skicka rapporter till myndigheter och fackliga organisationer”

Benni Karlsson, Hörbybostäder

”Kontrollerat underlättar det löpande arbetsmiljöarbetet avsevärt genom påminnelser, checklistor och incident- och tillbudsrapportering. Att kunna genomföra kontroller och automatgenerera dokumentationen från ronder gör arbetet betydligt smidigare”

Calle Lindquist, Swedish Stirling

”Verksamheterna, leverantörer och egen personal rapporterar kontroller i samma system. Alla hittar lätt bland dokumenten och enkelheten att utföra kontrollerna gör stor skillnad. Modulen Byggnad med alla kontroller och tillhörande dokumentation är under uppbyggnad Supporten håller hög klass och vi är väldigt nöjda med KONTROLLERAT”

Henrik Andersson, Hässlehem

”KONTROLLERAT är oerhört värdefullt för att få översikt över SBA-arbetet. Den tydliga och lättförståeliga designen samt mobiliteten som kommer med ett webbaserat system har underlättat enormt för oss att nå ut i verksamheterna. Supporten är alltid väldigt tillgängliga och hjälpsamma när vi har frågor så vi är jättenöjda med vårt samarbete.”

Jonas Nilsson, Karlshamns Kommun

”Som Brandskyddsansvarig på K-fastigheter är det förnämligt med överblicken på alla fastigheter samt en samlad dokumentation, allt på ett ställe. Vi har även utökat med vårt arbetsmiljöarbete. Vi är mycket nöjda med KONTROLLERAT som hjälper oss att bedriva systematiskt brandskydd- och arbetsmiljöarbete”.

Peter Grankvist, K-Fastigheter

”För vår del ligger de stora vinsterna i att vi har SBA, Säkerhet och Arbetsmiljö samlade på ett ställe där vi arbetar systematiskt. Möjligheten att följa avvikelser och åtgärder på ett ställe där alla involverade ser samma bild (kontroll) samt att alla jobbar samtidigt med samma material”

Tomas Wijk, Östra Göinge Kommun

”KONTROLLERAT har för oss inneburit att vi kunnat effektivisera våra skydds- och brandronder och samtidigt minimerat tiden vi behöver lägga på extra administration kring det. Vi är väldigt nöjda med hur det har underlättat vårt arbete.”

Zandra Wallin, Konecranes Lift Trucks

Ikon Arbetsmiljö

Logga KONTROLLERAT röd Arbetsmiljö


Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon brandskydd

Logga KONTROLLERAT röd Brandskydd


Att ha koll på lagar, avtal, egenkontroller, brister och uppföljningar kan lätt kännas övermäktigt. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon byggnad

Logga KONTROLLERAT röd Byggnad


Har ni också en mångårig medarbetare som har koll på allt, men bara i sitt eget huvud? Med KONTROLLERAT får alla som behöver det enkel tillgång till värdefull information om er byggnad. Läs mer >


Ikon säkerhet

Logga KONTROLLERAT röd Säkerhet


När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier. Läs mer >