Digital skyddsrond

Med hjälp av KONTROLLERAT kan du genomföra en digital skyddsrond snabbare och säkrare, direkt i mobilen. Kontrollerat anpassar sig till din bransch, effektiviserar planeringen och säkerställer att ingen viktig säkerhetskontroll missas eller försenas.

Om du vill veta mer, boka en kostnadsfri demo eller kontakta oss vid frågor.

Digital skyddsrond förbättrar kontroller och uppföljning

En digital skyddsrond innebär en modern och effektiv approach till det systematiska arbetsmiljöarbetet, där en utförlig kontroll av arbetsplatsen genomförs för att identifiera och bedöma risker för olyckor och ohälsa.

Bakgrund kontrollerat i mobil

Underlättar noggrann dokumentation

Tack vare en digital skyddsrond möjliggör metoden en effektiv och strukturerad process där informationen samlas och hanteras elektroniskt.

Detta underlättar en snabb genomgång och noggrann dokumentation av alla relevanta säkerhetsaspekter, vilket effektiviserar tidsanvändningen och minskar risken för fel som kan uppstå manuellt.

Digitaliseringen möjliggör även snabba insatser vid upptäckten av risker, vilket optimerar hanteringen av säkerhetsfrågor och bidrar till en snabbare och effektivare respons.

Anpassat för alla branscher

Genom att digitalisera skyddsronden med KONTROLLERAT blir arbetsmiljöarbetet smidigare och mer effektivt för en mängd olika verksamheter, inklusive kontor, tillverkning, restaurangkök, skolor, hemtjänst, vård & omsorg, motorbranschen m.fl.

Denna moderna lösning anpassar sig efter din verksamhet och integrerar skyddsronderna i en digital kalender, som automatiskt påminner dig när det är dags för nästa genomgång samt varnar om förseningar.

KONTROLLERAT gör skyddsarbetet smidigt

Genom att implementera en digital skyddsrond med KONTROLLERAT, förändras det årliga skyddsarbetet till en smidig och automatiserad process.

Detta förbättrar säkerheten, hälsan och produktiviteten på arbetsplatsen, samtidigt som den säkerställer att lagliga krav uppfylls effektivt.

Upplev själv hur KONTROLLERAT kan lyfta din arbetsmiljö, boka en kostnadsfri demo!

Förbipasserande personer i byggnad

"HAKI finns i Danmark, Norge och England och vi behövde ett digitalt system för ett gemensamt arbetsmiljöarbete. Vi började i Sverige och har sedan i steg tagit det vidare till de andra länderna. Med KONTROLLERAT kan vi nu få en snabb överblick och hantera händelser inom en site eller alla siter"

Anders Fransson, HAKI

”Användarvänligheten, lättfångad lägesbild samt dokumentarkivet”

Anders Johansson, Markaryds Kommun

"Jag har känt mig väldigt trygg med KONTROLLERAT och hur de hjälpt oss med att realisera systemet. Att vi nu på ett enkelt sätt kan utföra våra brandskyddskontroller och få en snabb överblick känns mycket tryggt"

Anton Ramming, ELITE Växjö

”Genom att använda oss av KONTROLLERAT så har vill full kontroll på vårt SBA arbete i våra fastigheter. Vi sköter också våra skyddsronder i modulen Arbetsmiljö och har full koll på dessa. Enkelt att plocka ut och skicka rapporter till myndigheter och fackliga organisationer”

Benni Karlsson, Hörbybostäder

”Kontrollerat underlättar det löpande arbetsmiljöarbetet avsevärt genom påminnelser, checklistor och incident- och tillbudsrapportering. Att kunna genomföra kontroller och automatgenerera dokumentationen från ronder gör arbetet betydligt smidigare”

Calle Lindquist, Swedish Stirling

”Verksamheterna, leverantörer och egen personal rapporterar kontroller i samma system. Alla hittar lätt bland dokumenten och enkelheten att utföra kontrollerna gör stor skillnad. Modulen Byggnad med alla kontroller och tillhörande dokumentation är under uppbyggnad Supporten håller hög klass och vi är väldigt nöjda med KONTROLLERAT”

Henrik Andersson, Hässlehem

”KONTROLLERAT är oerhört värdefullt för att få översikt över SBA-arbetet. Den tydliga och lättförståeliga designen samt mobiliteten som kommer med ett webbaserat system har underlättat enormt för oss att nå ut i verksamheterna. Supporten är alltid väldigt tillgängliga och hjälpsamma när vi har frågor så vi är jättenöjda med vårt samarbete.”

Jonas Nilsson, Karlshamns Kommun

”Som Brandskyddsansvarig på K-fastigheter är det förnämligt med överblicken på alla fastigheter samt en samlad dokumentation, allt på ett ställe. Vi har även utökat med vårt arbetsmiljöarbete. Vi är mycket nöjda med KONTROLLERAT som hjälper oss att bedriva systematiskt brandskydd- och arbetsmiljöarbete”.

Peter Grankvist, K-Fastigheter

”För vår del ligger de stora vinsterna i att vi har SBA, Säkerhet och Arbetsmiljö samlade på ett ställe där vi arbetar systematiskt. Möjligheten att följa avvikelser och åtgärder på ett ställe där alla involverade ser samma bild (kontroll) samt att alla jobbar samtidigt med samma material”

Tomas Wijk, Östra Göinge Kommun

”KONTROLLERAT har för oss inneburit att vi kunnat effektivisera våra skydds- och brandronder och samtidigt minimerat tiden vi behöver lägga på extra administration kring det. Vi är väldigt nöjda med hur det har underlättat vårt arbete.”

Zandra Wallin, Konecranes Lift Trucks

Ikon Arbetsmiljö

Logga KONTROLLERAT röd Arbetsmiljö


Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon brandskydd

Logga KONTROLLERAT röd Brandskydd


Att ha koll på lagar, avtal, egenkontroller, brister och uppföljningar kan lätt kännas övermäktigt. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon byggnad

Logga KONTROLLERAT röd Byggnad


Har ni också en mångårig medarbetare som har koll på allt, men bara i sitt eget huvud? Med KONTROLLERAT får alla som behöver det enkel tillgång till värdefull information om er byggnad. Läs mer >


Ikon säkerhet

Logga KONTROLLERAT röd Säkerhet


När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier. Läs mer >