Förenklad avvikelsehantering, delegering och händelserapportering!

KONTROLLERAT utvecklas kontinuerligt och den senaste tiden har vi skapat, finjusterat och testat av nya funktioner där enkelhet och effektivisering är ledordet. Fokusområde inför 2.0 har bl.a. varit avvikelse, delegering och händelsesrapportering. Händelserapportering kan vara Tillbud-Olycka eller Tillbud-Brand. Vi har även utvecklat en helt unik funktion där ett dokument genereras med automatiskt efter utförd kontroll. Alla som i dag jobbar med checklistor som skall fyllas i, delegeras och följas upp kan nog räkna ut vad detta innebär tids- och kvalitetsmässigt.

Alla våra kunder kommer inom kort ta del av nya versionen

Vi ser fram mot att till alla våra befintliga kunder nu uppgradera systemet till 2.0. KONTROLLERAT är redan i dag ett unikt system och vi vill poängtera att vi bara är i början på vår resa som handlar om att förenkla för alla.


Fler nyheter

Ikon Arbetsmiljö

Logga KONTROLLERAT röd Arbetsmiljö


Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon brandskydd

Logga KONTROLLERAT röd Brandskydd


Att ha koll på lagar, avtal, egenkontroller, brister och uppföljningar kan lätt kännas övermäktigt. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon byggnad

Logga KONTROLLERAT röd Byggnad


Har ni också en mångårig medarbetare som har koll på allt, men bara i sitt eget huvud? Med KONTROLLERAT får alla som behöver det enkel tillgång till värdefull information om er byggnad. Läs mer >


Ikon säkerhet

Logga KONTROLLERAT röd Säkerhet


När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier. Läs mer >