Så påverkar digital kontroll företagsresultat

Digitala kontroller har en direkt och positiv inverkan på ert företags resultat. Genom att digitalisera kontroller och riskbedömning av arbetsmiljön kan företag spara både tid och pengar, vilket är kritiska faktorer för varje verksamhets framgång.

Tidssparande

Digitaliseringen av kontrollprocesser minskar först och främst den tid som krävs för att genomföra och dokumentera säkerhetskontroller. Detta frigör värdefulla resurser som annars skulle ägnas åt manuell datahantering, och personalen kan istället fokusera på produktivt arbete som direkt bidrar till företagets tillväxt och lönsamhet.

Färre arbetsrelaterade olyckor

Digitala kontroller snabbar på identifiering och åtgärdande av säkerhetsrisker, minskar arbetsolyckor och sjukdomar, vilket sparar kostnader för företaget och förbättrar arbetsmiljön. Gladare, mer engagerade anställda ökar effektiviteten och bidrar till bättre företagsprestationer.

Minskade driftkostnader

Ökad effektivitet och lägre driftskostnader med digitala verktyg som KONTROLLERAT stärker företagets finansiella position. Denna investering skapar inte bara en säkrare arbetsmiljö utan även en robust, hållbar affärsmodell, vilket förbättrar både arbetsmiljön och produktiviteten, och därmed höjer företagets totala resultat.

Effektiva processer för varje verksamhet

Tack vare digitaliseringen kan du enkelt logga in, hitta all nödvändig dokumentation och utföra kontroller direkt i mobilen. Detta gör arbetsmiljöarbetet smidigare och mer effektivt för en mängd olika verksamheter. Tack vare denna moderna lösning anpassar den sig efter din verksamhet och integrerar skyddsronderna i en digital kalender, som automatiskt påminner dig när det är dags för nästa genomgång.

Exempel på verksamheter som kan använda sig av digitala kontroller:

  • Kontor
  • Vård & Omsorg
  • Skola
  • Restaurang
  • Industri
  • Byggbransch
  • Motorbransch
  • Lantbruk
  • M.fl

Genom att digitalisera tidigare analoga kontroller, säkerställer KONTROLLERAT att processen inte bara förenklas, utan också blir mer kostnadseffektiv. Målet är alltid att förenkla och effektivisera, vilket är avgörande för att upprätthålla en hög säkerhets- och hälsostandard, samtidigt som produktiviteten och det ekonomiska resultatet förbättras.

En lösning för alla

Med endast ett system för flera viktiga områden blir KONTROLLERAT en central del i att främja en säker och effektiv arbetsmiljö som även har en positiv inverkan på företagsresultatet. I en värld där varje detalj räknas, är digitala kontroller nyckeln till en säkrare, effektivare och lönsam verksamhet.


Fler nyheter

Ikon Arbetsmiljö

Logga KONTROLLERAT röd Arbetsmiljö


Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon brandskydd

Logga KONTROLLERAT röd Brandskydd


Att ha koll på lagar, avtal, egenkontroller, brister och uppföljningar kan lätt kännas övermäktigt. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon byggnad

Logga KONTROLLERAT röd Byggnad


Har ni också en mångårig medarbetare som har koll på allt, men bara i sitt eget huvud? Med KONTROLLERAT får alla som behöver det enkel tillgång till värdefull information om er byggnad. Läs mer >


Ikon säkerhet

Logga KONTROLLERAT röd Säkerhet


När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier. Läs mer >