Många och viktiga kontroller för en fastighetsägare

Hässleholms kommunala fastighetsbolag Hässlehem utför många kontroller för att fastigheterna ska uppfylla interna och externa krav. Hässlehem har i ett antal år rapporterat egen- och externa kontroller i modulen Brandskydd, skyddsronder och årlig uppföljning i modulen Arbetsmiljö. Nu har man börjat digitalisera i modulen Byggnad vilket medför effektiva kontroller och dokumentation som är lätt att hitta.

Transportdokument Farligt avfall

Som exempel på kontroll som tar tid att säkerställa och rapportera är Transportdokument för farligt avfall inom den egna verksamheten. Tidigare så gjordes detta analogt med papper och penna som sedan lämnades in till kontoret för vidare rapportering till Naturvårdsverket.

I dag tar fastighetsskötaren upp sin mobil och loggar in på KONTROLLERAT, rapporterar vilket avfall, vikten och sedan slutför. På kontoret erhåller man med automatik dokumentet via e-post och kan enkelt rapportera till Naturvårdsverket inom utsatt tid.

Det är en fröjd att se hur Hässlehem utnyttjar systemet och det framgår tydligt att man värnar om fastigheterna, hyresgästerna och sin personal.


Fler nyheter

Ikon Arbetsmiljö

Logga KONTROLLERAT röd Arbetsmiljö


Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon brandskydd

Logga KONTROLLERAT röd Brandskydd


Att ha koll på lagar, avtal, egenkontroller, brister och uppföljningar kan lätt kännas övermäktigt. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon byggnad

Logga KONTROLLERAT röd Byggnad


Har ni också en mångårig medarbetare som har koll på allt, men bara i sitt eget huvud? Med KONTROLLERAT får alla som behöver det enkel tillgång till värdefull information om er byggnad. Läs mer >


Ikon säkerhet

Logga KONTROLLERAT röd Säkerhet


När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier. Läs mer >