Vem har ansvaret att utföra en arbetsmiljörond?

Det är arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö, med syftet att förebygga olycksfall och ohälsa. Regelbundna inspektioner och riskbedömningar är därför avgörande. Digitala verktyg som KONTROLLERAT förenklar hanteringen av denna process genom att effektivisera dokumentation och uppföljning av åtgärder. Det gör det lättare att snabbt presentera relevant information vid inspektioner och att genomföra riskbedömningar med direkta åtgärder och delegering, vilket bidrar till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för incidenter.

Effektivt för distansarbete

I takt med att distansarbete blivit allt vanligare, har digitala arbetsmiljöronder även vuxit fram som en nyckellösning för att hantera utmaningarna som uppstår när medarbetare arbetar hemifrån. Dessa ronder kräver att anställda tar ett aktivt ansvar för sin arbetsmiljö, samtidigt som arbetsgivare behöver utveckla metoder för att på distans bedöma och säkerställa att det är en god arbetsmiljö. Med checklistor för skyddsronder kan arbetsgivare effektivt utvärdera hemarbetsplatser och vid behov erbjuda alternativ, som att arbeta från kontoret, för att säkerställa att alla medarbetare har en tillfredsställande arbetsmiljö.


Fler nyheter

Ikon Arbetsmiljö

Logga KONTROLLERAT röd Arbetsmiljö


Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon brandskydd

Logga KONTROLLERAT röd Brandskydd


Att ha koll på lagar, avtal, egenkontroller, brister och uppföljningar kan lätt kännas övermäktigt. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon byggnad

Logga KONTROLLERAT röd Byggnad


Har ni också en mångårig medarbetare som har koll på allt, men bara i sitt eget huvud? Med KONTROLLERAT får alla som behöver det enkel tillgång till värdefull information om er byggnad. Läs mer >


Ikon säkerhet

Logga KONTROLLERAT röd Säkerhet


När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier. Läs mer >