Checklista brandskydd

KONTROLLERAT erbjuder en integrerad lösning för brandskyddsansvariga i olika verksamheter , från kommuner till däckfirmor. Vår modul samlar alla rutiner, som checklista vid brand, kontroller och relevanta dokument i en tydlig översikt, vilket gör det enkelt att hålla koll på viktiga aspekter som utrymningsövningar och utbildningsplaner.

Fördelar med digital checklista vid brandskydd

Att använda en digital checklista för brandskydd ger flera betydande fördelar som kan förbättra och effektivisera brandskyddsarbetet. Först och främst underlättar en digital checklista för snabb och enkel genomgång av nödvändiga brandskyddskontroller, eftersom all information är sammanställd och lättillgänglig digitalt. Detta sparar värdefull tid och reducerar risken för mänskliga fel i dokumentationen. Med inbyggda funktioner för automatiska påminnelser, säkerställer en digital checklista att regelbundna kontroller och underhållsåtgärder inte förbises. Detta är avgörande för att upprätthålla en hög säkerhetsstandard och för att se till att alla säkerhetsprotokoll följs konsekvent.

Effektiva egenkontroller för brandskydd

Med KONTROLLERAT kan man utföra och hantera alla typer av löpande egenkontroller som exempelvis egenkontroll av SBA, månads- och kvartalsprov för brandlarm, vecko, månads- och kvartalsprov av sprinklersystem. Vår app påminner automatiskt om när det är dags för en kontroll och underlättar rapportering och hantering av eventuella avvikelser. Exempel på vad en checklista för egenkontroll av SBA kan innehålla är:

  • Brandsläckare
  • Inomhusbrandpost
  • Utrymningsväg
  • Utrymningsplan
  • Brandcellsvägg
  • Branddörr/port
  • Allmänbelysning
  • El
  • Ordning och reda
  • Återsamlingsplats
En bild på en person i gul reflexväst, hjälm och med walkie talkie som kontrollerar brandskydd i en stor hall

Varför kontroller av brandskydd är viktigt

Kontroll och besiktning av brandskyddssystem är kritiskt för att upprätthålla en säker och laglig arbetsmiljö. Genom att regelbundet utgå från en checklista vid brandskydd säkerställs att all brandskyddsutrustning, från brandsläckare till sprinklersystem, fungerar korrekt. Detta är inte bara en fråga om att följa lagen, utan det handlar också om att proaktivt skydda människors liv och förebygga skador på egendom. Regelbundna besiktningar hjälper till att identifiera och åtgärda eventuella brister eller risker, vilket minskar chansen för allvarliga incidenter. Genom att säkerställa att all utrustning är i toppskick, visar verksamheter ett ansvarsfullt förhållningssätt till brandsäkerhet, vilket ökar förtroendet hos både anställda och kunder. Med en digital tjänst som KONTROLLERAT blir hanteringen av dessa uppgifter både enklare och mer systematisk, vilket bidrar till en tryggare och mer effektiv arbetsplats.

Förbipasserande personer i byggnad

"HAKI finns i Danmark, Norge och England och vi behövde ett digitalt system för ett gemensamt arbetsmiljöarbete. Vi började i Sverige och har sedan i steg tagit det vidare till de andra länderna. Med KONTROLLERAT kan vi nu få en snabb överblick och hantera händelser inom en site eller alla siter"

Anders Fransson, HAKI

”Användarvänligheten, lättfångad lägesbild samt dokumentarkivet”

Anders Johansson, Markaryds Kommun

"Jag har känt mig väldigt trygg med KONTROLLERAT och hur de hjälpt oss med att realisera systemet. Att vi nu på ett enkelt sätt kan utföra våra brandskyddskontroller och få en snabb överblick känns mycket tryggt"

Anton Ramming, ELITE Växjö

”Genom att använda oss av KONTROLLERAT så har vill full kontroll på vårt SBA arbete i våra fastigheter. Vi sköter också våra skyddsronder i modulen Arbetsmiljö och har full koll på dessa. Enkelt att plocka ut och skicka rapporter till myndigheter och fackliga organisationer”

Benni Karlsson, Hörbybostäder

”Kontrollerat underlättar det löpande arbetsmiljöarbetet avsevärt genom påminnelser, checklistor och incident- och tillbudsrapportering. Att kunna genomföra kontroller och automatgenerera dokumentationen från ronder gör arbetet betydligt smidigare”

Calle Lindquist, Swedish Stirling

”Verksamheterna, leverantörer och egen personal rapporterar kontroller i samma system. Alla hittar lätt bland dokumenten och enkelheten att utföra kontrollerna gör stor skillnad. Modulen Byggnad med alla kontroller och tillhörande dokumentation är under uppbyggnad Supporten håller hög klass och vi är väldigt nöjda med KONTROLLERAT”

Henrik Andersson, Hässlehem

”KONTROLLERAT är oerhört värdefullt för att få översikt över SBA-arbetet. Den tydliga och lättförståeliga designen samt mobiliteten som kommer med ett webbaserat system har underlättat enormt för oss att nå ut i verksamheterna. Supporten är alltid väldigt tillgängliga och hjälpsamma när vi har frågor så vi är jättenöjda med vårt samarbete.”

Jonas Nilsson, Karlshamns Kommun

”Som Brandskyddsansvarig på K-fastigheter är det förnämligt med överblicken på alla fastigheter samt en samlad dokumentation, allt på ett ställe. Vi har även utökat med vårt arbetsmiljöarbete. Vi är mycket nöjda med KONTROLLERAT som hjälper oss att bedriva systematiskt brandskydd- och arbetsmiljöarbete”.

Peter Grankvist, K-Fastigheter

”För vår del ligger de stora vinsterna i att vi har SBA, Säkerhet och Arbetsmiljö samlade på ett ställe där vi arbetar systematiskt. Möjligheten att följa avvikelser och åtgärder på ett ställe där alla involverade ser samma bild (kontroll) samt att alla jobbar samtidigt med samma material”

Tomas Wijk, Östra Göinge Kommun

”KONTROLLERAT har för oss inneburit att vi kunnat effektivisera våra skydds- och brandronder och samtidigt minimerat tiden vi behöver lägga på extra administration kring det. Vi är väldigt nöjda med hur det har underlättat vårt arbete.”

Zandra Wallin, Konecranes Lift Trucks

Ikon Arbetsmiljö

Logga KONTROLLERAT röd Arbetsmiljö


Många upplever att det är svårt att komma i gång med skyddsronder, få till dokumentationen och inte minst att redovisa. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon brandskydd

Logga KONTROLLERAT röd Brandskydd


Att ha koll på lagar, avtal, egenkontroller, brister och uppföljningar kan lätt kännas övermäktigt. KONTROLLERAT gör arbetet enkelt. Läs mer >


Ikon byggnad

Logga KONTROLLERAT röd Byggnad


Har ni också en mångårig medarbetare som har koll på allt, men bara i sitt eget huvud? Med KONTROLLERAT får alla som behöver det enkel tillgång till värdefull information om er byggnad. Läs mer >


Ikon säkerhet

Logga KONTROLLERAT röd Säkerhet


När det kommer till säkerhet får inget falla mellan stolarna. Med KONTROLLERAT är det enkelt att bedriva verksamhet som är säker för både anställda, lokaler och inventarier. Läs mer >