Om oss

KONTROLLERAT ett digitalt system med tyngdpunkt på Enkelhet.

Affärsidén är att alla typer av verksamheter skall kunna använda KONTROLLERAT för alla typer av kontroller där kraven både kan vara egna, externa och lagstadgade. Vi har utgått från att kontrollen skall kunna utföras mycket enkelt i Mobilen.

KONTROLLERAT är uppdelad i fem delar och bakom varje del finns en avancerad ”motor” vars uppgift är att säkerställa viktiga data och samtidigt bibehålla enkelheten.

- Fastigheter
- Dokumenthantering
- Kontroller
- Avvikelsehantering
- Tillbuds- och Olyckshantering


I grunden finns det fyra standardmoduler att välja mellan Arbetsmiljö, Brandskydd, Säkerhet och Byggnad. Kunden kan även skapa egna moduler och själv välja hur dessa skall presenteras.

Varje kund erhåller sin unika domän där egen personal och externa leverantörer loggar in och hanterar dokument, kontroller, avvikelser samt rapporterar tillbud eller olyckor.

Varje modul har samma uppbyggnad vilket ytterligare förenklar. Systemet är mycket lätt att förstå och man kommer snabbt igång.