KONTROLLERAT 2.0

2020-01-24

KONTROLLERAT utvecklas kontinuerligt och den senaste tiden har vi skapat, finjusterat och testat av nya funktioner där enkelhet och effektivisering är ledordet. Fokusområde inför 2.0 har bl.a. varit avvikelse, delegering och händelseshantering.

Vi har även utvecklat en helt unik funktion där ett dokument skapas automatiskt efter en utförd kontroll. Alla Ni som i dag jobbar med checklistor som skall fyllas i, delegeras och följas upp kan nog räkna ut vad detta innebär tids- och kvalitetsmässigt.

Vi ser fram mot att till alla våra befintliga kunder nu uppgradera systemet till 2.0.

KONTROLLERAT är redan i dag ett unikt system och vi vill poängtera att vi bara är i början på vår resa som handlar om att förenkla för alla.