Schoeller Allibert väljer KONTROLLERAT!

Brandskydd 2019-02-22

I samband med att återförsäljare SKYDDAT tecknar avtal med Schoeller Allibert i Perstorp så startas KONTROLLERAT och modul Brandskydd upp. I denna komplexa byggnad finns det olika hyresgäster som nu säkerställer Systematiskt brandskyddsarbete SBA inom sin del av fastigheten. Fastighetsägaren kan sedan på ett mycket enkelt sätt få en helhetsbild och enkelt redovisa både internt och externt.