KONTROLLERAT i Malmö!

Brandskydd 2019-09-26

KONTROLLERAT ställde ut på Styrelsemässan i Malmö med målet att visa hur enkelt man kan få kontroll på brandskyddsabrtetet i en bostadsrättsförening. Ett flerbostadshus består av viktiga brandskyddsdelar och det är av yttersta vikt att egenkontrollerna utförs och eventuella avvikelser omgående åtgärdas.

Det var väldigt många besökare i montern som berömde KONTROLLERAT för design och enkelhet, precis det som systemet står för.

KONTROLLERAT ser fram mot en spännande uppföljning.