K-Fastigheter väljer KONTROLLERAT!

Brandskydd 2019-01-03

Vi är mycket stolta över att tillsammans med SKYDDAT få hjälpa K-Fastigheter med brandskyddsarbetet. K-Fastigheter har valt KONTROLLERAT där egenkontroller och externa kontroller effektivt rapporteras. Fastighetsskötarna har nyligen genomgått utbildning och rapporterar nu egenkontroller SBA för flerbostadshus. Verksamhetsutövare som exempel Hotell Statt i Hässleholm kommer att kunna rapportera sitt Systematiska brandskyddsarbete och enkelt komma åt viktiga brandskyddsdokument.