Kron väljer KONTROLLERAT!

Arbetsmiljö, Brandskydd 2019-04-05

Kron International i Vinslöv väljer KONTROLLERAT och börjar direkt med modulerna Arbetsmiljö och Brandskydd. Kron har certifikat för både ISO 9000 och 14001. Vi är mycket stolta att Kron väljer KONTROLLERAT som system för att uppfylla högt ställda krav.