KONTROLLERAT i Helsingborg!

Arbetsmiljö, Brandskydd, Byggnad, Egna Moduler, Säkerhet 2019-04-15

Brandkonsultbyrån (BKB) presenterade KONTROLLERAT på Helsingborg Stads inköpsdag 2019. Mycket positivt mottagande från alla som besökte montern där enkelheten var ledordet. Vi ser fram mot en spännande utveckling i denna vackra stad.