Nyheter

K-Fastigheter väljer KONTROLLERAT!

K-Fastigheter väljer KONTROLLERAT! Brandskydd | 2019-01-03

Vi är mycket stolta över att tillsammans med SKYDDAT få hjälpa K-Fastigheter med brandskyddsarbetet. K-Fastigheter har valt KONTROLLERAT där egenkontroller och externa kontroller effektivt rapporteras. Fastighetsskötarna har nyligen genomgått utbildning och rapporterar nu egenkontroller SBA för flerbostadshus. Verksamhetsutövare som exempel Hotell Statt i Hässleholm kommer att kunna rapportera sitt Systematiska brandskyddsarbete och enkelt komma åt viktiga brandskyddsdokument.

HSB Halland väljer KONTROLLERAT!

HSB Halland väljer KONTROLLERAT! Brandskydd | 2018-12-03

HSB Halland och Halmstadskontoret väljer KONTROLLERAT. Man öppnar upp modulen Brandskydd där man säkerställer Systematiskt Brandskyddsarbete för sin kund. KONTROLLERAT är ett mycket bra verktyg för HSB där man säkerställer egenkontrollerna och samtidigt redovisar till uppdragsgivaren.

Swedsafe väljer KONTROLLERAT!

Swedsafe väljer KONTROLLERAT! | Arbetsmiljö, Brandskydd | 2018-02-01

Swedsafe i Höör börjar med att öppna upp modulen Brandskydd. Målet är att inom kort även öppna upp modulen Arbetsmiljö och komma igång med sina skyddsronder. Swedsafe är mycket mån om sitt arbetsmiljöarbete och vi är glada att de valde KONTROLLERAT.