Nyheter

Hässleholms Vatten väljer KONTROLLERAT!

Hässleholms Vatten väljer KONTROLLERAT! | Arbetsmiljö, Brandskydd | 2019-03-22

Återförsäljare SKYDDAT fick i uppdrag att presentera KONTROLLERAT och hur Hässleholms Vatten skulle göra för att få i gång och effektivisera Systematiskt Brandskyddsarbete. Hässleholms Vatten föll direkt för systemet och i dag är man i gång med fortlöpande egen- och externa kontroller i modul Brandskydd. Även modulen Arbetsmiljö är i gång där viktig dokumentation sorteras upp i en genomtänkt mappstruktur.

Citat från administratören inom Hässleholms Vatten ”Jag bara älskar KONTROLLERAT”. Bättre betyg än så är nog svårt att få och det värmer fortfarande...

Grottbyn väljer KONTROLLERAT!

Grottbyn väljer KONTROLLERAT! Brandskydd | 2019-03-14

Grottbyn Vandrarhem & Camping i Höör väljer KONTROLLERAT för att säkerställa brandskyddet för sin verksamhet. Detta visar att det spelar ingen roll vilken verksamhet eller om den är stor eller liten, KONTROLLERAT passar alla vilket är målet.

Schoeller Allibert väljer KONTROLLERAT!

Schoeller Allibert väljer KONTROLLERAT! Brandskydd | 2019-02-22

I samband med att återförsäljare SKYDDAT tecknar avtal med Schoeller Allibert i Perstorp så startas KONTROLLERAT och modul Brandskydd upp. I denna komplexa byggnad finns det olika hyresgäster som nu säkerställer Systematiskt brandskyddsarbete SBA inom sin del av fastigheten. Fastighetsägaren kan sedan på ett mycket enkelt sätt få en helhetsbild och enkelt redovisa både internt och externt.

Transportsektionen väljer KONTROLLERAT!

Transportsektionen väljer KONTROLLERAT! | Arbetsmiljö, Brandskydd Byggnad Säkerhet | 2019-02-08

I samband med att återförsäljare SKYDDAT tecknar avtal med Transportsektionen så startas standardmodulerna Arbetsmiljö, Brandskydd, Byggnad och Säkerhet upp i KONTROLLERAT. Enkelheten var det som fällde avgörande att även säkerställa Systematiskt Arbetsmiljöarbetet och få kontroll på alla dokument tillhörande byggnad och säkerhet.

CKB utökar i KONTROLLERAT!

CKB utökar i KONTROLLERAT! | Arbetsmiljö, Brandskydd Byggnad Egna Moduler | 2019-01-04

I samband med att återförsäljare SKYDDAT blev ”Coop Leverantör” så utökar Coop Kristianstad Blekinge i KONTROLLERAT. Modulen Byggnad startas upp där externa leverantör säkerställer kontroller med tillhörande dokumentation. CKB kommer även att öppna upp egna moduler och utveckla ytterligare. Sättet som CKB utnyttjar KONTROLLERAT är grundidén med systemet och vi är övertygade att detta är framtiden.

K-Fastigheter väljer KONTROLLERAT!

K-Fastigheter väljer KONTROLLERAT! Brandskydd | 2019-01-03

Vi är mycket stolta över att tillsammans med SKYDDAT få hjälpa K-Fastigheter med brandskyddsarbetet. K-Fastigheter har valt KONTROLLERAT där egenkontroller och externa kontroller effektivt rapporteras. Fastighetsskötarna har nyligen genomgått utbildning och rapporterar nu egenkontroller SBA för flerbostadshus. Verksamhetsutövare som exempel Hotell Statt i Hässleholm kommer att kunna rapportera sitt Systematiska brandskyddsarbete och enkelt komma åt viktiga brandskyddsdokument.

HSB Halland väljer KONTROLLERAT!

HSB Halland väljer KONTROLLERAT! Brandskydd | 2018-12-03

HSB Halland och Halmstadskontoret väljer KONTROLLERAT. Man öppnar upp modulen Brandskydd där man säkerställer Systematiskt Brandskyddsarbete för sin kund. KONTROLLERAT är ett mycket bra verktyg för HSB där man säkerställer egenkontrollerna och samtidigt redovisar till uppdragsgivaren.

Swedsafe väljer KONTROLLERAT!

Swedsafe väljer KONTROLLERAT! | Arbetsmiljö, Brandskydd | 2018-02-01

Swedsafe i Höör börjar med att öppna upp modulen Brandskydd. Målet är att inom kort även öppna upp modulen Arbetsmiljö och komma igång med sina skyddsronder. Swedsafe är mycket mån om sitt arbetsmiljöarbete och vi är glada att de valde KONTROLLERAT.